Mother with two children.

Emanuel med sin mamma och syster

Bli vår samarbetspartner

MyRight är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger de mest utsatta människorna i vår värld möjlighet att skapa sig ett värdigt liv. 

Funktionsnedsättning leder ofta till fattigdom. Fattigdom leder inte sällan till funktionsnedsättning. Våra utvecklingsprojekt i några av världens fattigaste länder bryter den kedjan.

Vår metod att alltid utgå ifrån individens upplevelser och erfarenheter är avgörande för våra goda resultat. Vi bryter isoleringen, bidrar till förändring av samhällets attityder gentemot personer med funktionsnedsättning och öppnar vägen till rehabilitering, utbildning och arbete.

När människor får tillgång till kunskap, blir mer delaktiga i samhället och får ökad makt över sina egna liv så ökar deras förutsättningar att ta sig ur fattigdomen.

Vad får MyRight ut av ett samarbete?

Med ert stöd kan vi jobba vidare för ett samhälle där alla människor har lika värde. Både genom att påverka myndigheter och regeringar att underlätta för personer med funktionsnedsättning och genom konkreta åtgärder som hjälper utsatta människor till ett värdigt liv.

Med ert stöd kan vi också utveckla vår organisation och öka effektiviteten ytterligare i varje projekt. För oss är det resultatet som räknas. Varje investering vi gör ska ge utdelning, inte i form av ekonomiska vinster men i ökad livskvalité och minskat utanförskap. Vårt mål är att människor ska uppleva ökad självkänsla och ha möjlighet att försörja sig själva och sina familjer.

Med ert stöd kan vi ge ännu fler hopp, självständighet och stolthet över vad en människa kan åstadkomma bara hon får rätt förutsättningar.

Vad får ditt företag ut av ett samarbete?

  • Möjlighet att visa att ni ligger i framkant när det gäller att hitta nya spännande samarbeten inom den ideella sektorn.
  • Möjlighet att bidra inom ett område som alltmer lyfts fram som en avgörande rättvisefråga av bland annat regeringen och FN.
  • Möjlighet att stödja en verksamhet som kan påvisa tydliga resultat.
  • Möjlighet att hitta nya marknader, nyttja våra kontaktnät samt utveckla nya samarbeten för er verksamhet.
  • Möjlighet att nyttja vår kunskap om funktionshinder och erfarenhet av hur man möter svåra utmaningar.
  • Möjlighet att använda MyRight i företagets rekrytering och marknadsföring för att visa att ni stödjer en viktig verksamhet.