Närbild på en kvinna i Tanzania

Organisationsutveckling är grunden till förändring

Personer med funktionsnedsättning hör till de mest marginaliserade grupperna i samhället. Därför saknar de ofta utbildning, vilket leder till att många funktionshinderorganisationer är relativt svaga. Organisationsutveckling är ett sätt att öka förutsättningarna att delta i samhällsutvecklingen.

För att kunna göra sina röster hörda i samhällsdebatten krävs starka organisationer som kan representera sina medlemmar. Alla projekt som MyRight stödjer arbetar därför med organisationsutveckling.

Det handlar om allt från ledarskapsutveckling, föreningsteknik, intern demokrati och jämställdhetsfrågor. För att dessa frågor ska bli begripliga för medlemmarna behöver vi också stödja utbildningar i till exempel punktskrift och teckenspråk så att medlemmarna kan ta till sig information och kommunicera med sin omvärld.

Vi ser att mer kunniga och aktiva medlemmar kan bidra till nya nätverk och samarbeten. På så sätt kan organisationerna bygga upp sin kapacitet och legitimitet och bidra till en samhällsförändring.