fbpx

Empowers persons with disabilities

Empowers people with disabilities

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och ta sig ur fattigdom

Via våra medlemsorganisationer stödjer MyRight partnerorganisationer i tio länder på fyra kontinenter. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att organisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. 

Så kan du bidra till en mer rättvis och inkluderande värld

Din gåva bidrar till att vi kan arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda. Din gåva ger hopp om en bättre framtid. Tack!

Globala målen