Lär dig mer

Se en film om situationen för kvinnor med funktionsnedsättning runt om i världen.
Hör barn berätta om hur livet ändrades när de fick börja gå i skolan. Läs om sambanden mellan fattigdom och funktionsnedsättning.

Våra filmer, rapporter och broschyrer finns i flera tillgängliga format.

Här hittar du vårt informationsmaterial

Starka organisationer är grunden till förändring

Starka organisationer är grunden till förändring

Fattigdom hindrar människor från att ställa krav som ger dem tillgång till utbildning, vård, hjälpmedel och delaktighet.
Med starka organisationer kan vi göra våra röster hörda.

Med konventionen som verktyg

Med konventionen som verktyg

Konventionen har haft en avgörande betydelse för hela den globala funktionshinderrörelsen och påverkat MyRights arbete i positiv riktning. Vi driver all vår verksamhet utifrån konventionen.

Leave No One Behind - Ingen ska lämnas utanför

Leave No One Behind - Ingen ska lämnas utanför

För att Agenda 2030 och de globala målen ska uppfyllas måste personer med funktions- nedsättning inkluderas i arbetet. Ett av agendans ledord är ”Leave No One Behind”.