Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdom

Vi bryter isoleringen,
förändrar attityder och
minskar fattigdomen

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete

Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna ta sig ur fattigdom. Med starka organisationer gör vi våra röster hörda.

MyRight stöder 41 partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter.

Nyheter

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

I MyRights nyhetsbrev skriver vi om internationella funktionshinderfrågor och vårt arbete. 

Berättelser från fältet

“I Sri Lanka är den allmänna uppfattningen att människor som har utvecklingsstörning varken klarar av att hjälpa till i hemmet eller att arbeta. För en människa som lever med en utvecklingsstörning kan rätt stöd innebära skillnaden mellan att sitta hemma och titta på TV hela dagarna eller att som Anusha ha en rik fritid och aktivt delta i familjens vardagsliv.”