Empowers persons with disabilities

Empowers people with disabilities

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och ta sig ur fattigdom

Lär dig mer

Kris och konflikt

Miljö och klimat

Fattigdom och funktionsnedsättning

Globala målen

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och ger dig koll på vad som är på gång i vår organisation