Empowers persons with disabilities

Empowers people with disabilities

Ge bort rättigheter i julklapp

Sedan 1981 har vi arbetat med att stärka mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Din gåva ger hopp om en bättre framtid. Tack!

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och ta sig ur fattigdom

Via våra medlemsorganisationer stödjer MyRight partnerorganisationer i sju länder på fyra kontinenter. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att organisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. 

Världskarta

Bolivia

Nicaragua

Rwanda

Tanzania

I Ghana har MyRight ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB).  

I Namibia har MyRight ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB). 

Bosnien-Hercegovina

Nepal

Sri Lanka

I Sverige arbetar MyRight för att öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdom i världen.

Lär dig mer

Kris och konflikt

Miljö och klimat

Fattigdom och funktionsnedsättning

Globala målen

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och ger dig koll på vad som är på gång i vår organisation