fbpx

Empowers persons with disabilities

Empowers people with disabilities

MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och ta sig ur fattigdom

Via våra medlemsorganisationer stödjer MyRight partnerorganisationer i tio länder på fyra kontinenter. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att organisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. 

Världskarta

Bolivia

Nicaragua

Peru

Rwanda

Tanzania

I Bostwana har MyRight ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB).  

I Etiopien har MyRight ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB). 

Bosnien-Hercegovina

Nepal

Sri Lanka

Sverige

Gå med i vår globala funkisrörelse!

Engagemang, kunskap och solidaritet är ledorden för MyRights projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse.

Globala utvecklingsfrågor är något som alla kan engagera sig i. Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Vi behöver bli fler som har kunskap och som engagerar sig.

Läs mer om Inkludera Flera – och bli en av oss!

Inkludera flera - för en global funkisrörelse står med svart text i en rosa pratbubbla

Så kan du bidra till en mer rättvis och inkluderande värld

Din gåva bidrar till att vi kan arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda. Din gåva ger hopp om en bättre framtid. Tack!

Globala målen