Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdom

Vi bryter isoleringen,
förändrar attityder och
minskar fattigdomen

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete

Världskarta

Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna ta sig ur fattigdom. Med starka organisationer gör vi våra röster hörda.

Vi stöder 46 partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter.

Ett demonstrationståg, en kvinna tittar in i kameran hållandes i en skylt med texten Respect deaf peoples right over education

Världens största minoritet

Över en miljard människor, eller 15 procent av världens befolkning, beräknas leva med minst en form av funktionsnedsättning. Närmare 80 procent av dem beräknas bo i låg- och medelinkomstländer. 

I ett klassrum sitter tre flickor och skriver, en flicka har hörapparat.

Fokusområden

MyRight arbetar utifrån fokusområdena organisationsutveckling, fattigdomsbekämpning, kris ochkonflikt, utbildning, jämställdhet och rättighetsarbete.

Inkludera flera - för en global funkisrörelse står med svart text i en rosa pratbubbla

Inkludera flera!

Engagemang, kunskap och solidaritet är ledorden för MyRights projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och ger dig koll på vad som är på gång i vår organisation