Arkiv

Ny nationell federation för personer med psykisk funktionsnedsättning

Bosse Blideman från RSMH Roslagen kramar om ordförande för Parasol-Bolivia och federationen.
Helgen den 8-9 november 2014 skedde en historisk händelse i Bolivia. Då bildades en nationell federation för personer med psykisk funktionsnedsättning.

2005 startade vi i RSMH-Roslagen (Riksförbundet för social och mental hälsa) ett projekt för att stimulera bildandet av sociala arbetskooperativ i Bolivia. Projektet fick stöd från MyRight. Självklart ville vi samarbeta med den bolivianska intresseorganisationen för personer med psykisk funktionsnedsättning, men det visade sig att det inte fanns någon!

Personer med psykisk funktionsnedsättning ”fanns” inte

När vi vände oss till Regeringen för att få statistik över personer med psykisk ohälsa så fick vi ingen information. Av den enkla anledningen att den gruppen inte ”fanns” i samhället. Människor var gömda och glömda med mycket skuld och skam hos familjerna.

Det blev det viktigt för oss att verka för att försöka initiera en intresseorganisation. Det ledde till att svenska Parasoll, som ägs av RSMH och Schizofreniförbundet och som bedriver personlig ombudsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, tog över frågan och ansökte om ett nytt projekt hos MyRight.

Den första byggstenen till en nationell organisering

För fyra år sedan bildades intresseorganisationen Parasoll-Bolivia. Det var också en stor händelse och den första byggstenen till en nationell organisering. Det var en förmån att få vara med i den stora glädje som både brukare och anhöriga kände, när de träffade andra i samma situation. Det var många tårar av glädje och lättnad.

Parasoll Bolivia har fortsatt att utvecklas och har idag en bred verksamhet med olika självhjälpsgrupper och politisk påverkan på olika sätt. Regeringen har erkänt psykisk funktionsnedsättning som en egen funktionshinderkategori. Nu finns man! Men okunskapen är enorm och föder fördomar och rädsla. Därför har organisationen lyckats få sändningstid i en populär radiokanal, där de varje vecka informerar om vad psykisk sjukdom kan vara för något.

Det har nu bildats fler föreningar på andra orter i landet för personer med psykisk ohälsa. När man kommit så långt kunde vi med hjälp av MyRight och den danska biståndsorganisationen ADD ta initiativ till att bilda en federation.

Med en nationell federation skapas nya möjligheter

Parasoll-Bolivia har en självklar och central roll i federationen vilket bland annat märks genom att Parasolls ordförande nu också är ordförande för hela federationen. Kontoret kommer att vara hos Parasoll i Cochabamba  som är den tredje största staden i Bolivia.

Det är naturligt för RSMH-Roslagen och Parasoll i Sverige att med stöd från MyRight stötta den nya nationella federationen. Tack vare att det nu finns en nationell organisation går det också att ansöka om stöd från regeringen. ADD kan också stötta.

Den goda spiralen är igång. Det behövs hjälp för hjälp till självhjälp. Behoven är enorma, men möjligheterna är också stora.

Text och bild: Bosse Blideman och Eva Laurelii från RSMH-Roslagen

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8