Arkiv

Jordbävningen i Nepal

apr 27, 2015

Den 25 april vid 11.56 lokal tid drabbades Nepal av en jordbävning med magnituden 7,8. Jordbävningen var den kraftigaste som drabbat Nepal på över 80 år. Över 5 000 människor uppges ha dött i katastrofen, men dödssiffran väntas stiga. MyRight har kontinuerlig kontakt med våra landsamordnare i Kathmandu som är oskadda och håller oss uppdaterade om läget.

Skalvet och dess efterskalv har lämnat efter sig omfattande förödelse med kollapsade byggnader och vägar som spruckit. Skadorna på infrastrukturen är fortfarande oklar på många platser vilket kan försvåra hjälparbetet.

MyRight har kontinuerlig kontakt med våra landsamordnare i Kathmandu som är oskadda, men vittnar om en omfattande förödelse och mänskligt lidande. Risken för efterskalv och fortsatta ras gör att människor väljer att stanna utomhus även under nätterna.

En av MyRights samarbetsorganisationer, NHS -Nepal Hemophilia Society rapporterar om dödsfall bland personal eller medlemmar. Vi är enormt sorgsna över detta besked och våra tankar går till deras familjer och människorna i Nepal.

MyRight har kontaktat MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som är på väg till Nepal och erbjudit vårt stöd för att säkerställa att räddningsarbetet omfattar personer med funktionsnedsättning.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8