fbpx

"20 ዓመታት ከ UNSCR 1325 እና ሁለት ዓመታት በ UNSCR 2475 - ለሴቶች እና ለአካል ጉዳተኛ ልጃገረዶች ምን ለውጥ አምጥቷል?"

ማይራይት ከዩኤን ሴቶች ጋር በመተባበር ሴቶች እና አካል ጉዳተኛ ልጃገረዶች በሰላም ግንባታ ስራ ውስጥ እንዲካተቱ የሚያስችል ዌቢናር አዘጋጅቷል። ከመላው አለም የተውጣጡ 80 ተሳታፊዎች የአካል ጉዳተኞች መብቶች፣ የፆታ እኩልነት እና ሁሉን አቀፍ የሰላም ሂደቶች ላይ የማሰላሰል እድል ነበራቸው።

ሴሚናሩ ከበርካታ አለም አቀፍ ድርጅቶች የተውጣጡ ተናጋሪዎች የተገኙ ሲሆን ሁሉም በሴቶች እና ልጃገረዶች ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት የአካል ጉዳተኞችን አመለካከት የመቀላቀል እና ቅድሚያ የሚሰጠውን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል. ተወያዮቹ የልምድና ተግዳሮቶችን ያካፈሉ ሲሆን እነዚህ ጉዳዮች ካልተፈቱ ሴቶችና ልጃገረዶች ከተካተቱ ዘላቂና ዘላቂ ሰላም በፍፁም ሊመጣ እንደማይችል ገልጸዋል።

ልዩ ልምዶች እና አመለካከቶች

ሴቶች እና አካል ጉዳተኛ ልጃገረዶች ድርብ መድልዎ ይደርስባቸዋል፣ ይህ መድልዎ በግጭት ጊዜ እየባሰ ይሄዳል። ጦርነት እና ግጭቶች በአንድ ሀገር ውስጥ የአካል ጉዳተኞችን ቁጥር ይጨምራሉ. በግጭቶች ውስጥ ብዙ ሴቶች እና ልጃገረዶች በፆታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት ይደርስባቸዋል።

አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሴቶች እና ልጃገረዶች ልዩ ችግሮች እና እንቅፋቶች የሚያጋጥሟቸው በጊዜ ብቻ ሳይሆን ከግጭት በኋላም ጭምር ነው። በሰላም ግንባታ ሂደቶች ውስጥ የእነሱ ልዩ አመለካከቶች እና ልምዶች ያስፈልጋሉ። የሴቶች እና የአካል ጉዳተኛ ልጃገረዶችን ፍላጎት ለመረዳት የራሳቸው ድምጽ መሰማት እና በውይይቱ ውስጥ መካተት አለባቸው።

ሴቶችን እና አካል ጉዳተኛ ልጃገረዶችን በተሻለ ሁኔታ ለማካተት ሁለቱም የታለሙ ተግባራት እና ሰፋ ያሉ አካሄዶች ያስፈልጋሉ። ከተባበሩት መንግስታት እስከ ሲቪል ማህበረሰብ ድረስ በአገር ውስጥም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ ርዕሱን የማጉላት አስፈላጊነት ተነስቶ ብሔራዊ እና ዓለም አቀፍ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የአካል ጉዳተኞችን አመለካከት በማቀናጀት እንዴት እንደሚሠሩ ምሳሌዎች ቀርበዋል ። በርካታ ተናጋሪዎች የሴቶች እና የሴቶች ተሳትፎ በየደረጃው በሚገኙ የፖለቲካ መድረኮች እና ተግባራት - ከምርጫ ታዛቢነት እስከ ፖሊሲ ያለውን ጠቀሜታ አስምረውበታል።

በመከተል በዌቢናር ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ። ይህ አገናኝ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን።

አዳዲስ ዜናዎች