fbpx

Många vägar till engagemang

Det finns många sätt att engagera sig i internationella frågor. Det kan vara ett heltidsjobb eller något du gör på din fritid. Du kan göra det genom en organisation eller som individ vid enstaka tillfällen. Det internationella engagemanget kan handla om såväl påverkansarbete och samarbeten som erfarenhetsutbyten och kommunikation.

Bli medlem och aktiv
i ett projekt

Utbildning och praktik

Gå med i nätverket
በርካታ ያካትቱ

በትምህርት ቤት ጠረጴዛ ላይ ያሉ ልጆች ከጎናቸው ያለውን ካሜራ ይመለከታሉ።

Tipslista, vad kan du göra?