fbpx

የDAOK ድጋፍ ለጃፓት ቤተሰብ የተሻለ ህይወት ሰጥቷል

- ከ DAOK ያገኘነው ድጋፍ የቤተሰቤን ሕይወት አሻሽሏል። አሁን እያሰብን ያለነው ንግዱን ለማስፋት ብቻ ነው ይላል Deepa Saud።

ጃፓት ባሃዱር ሳኡድ ከዲፓ ሳውድ ጋር ተጋብቷል። Deepa እየሰማ ነው እና ጃፓት መስማት የተሳነው ነው። እ.ኤ.አ. በ 2016 ጋብቻ ፈጸሙ እና በኔፓል ምስራቃዊ ኔፓል በካይላሊ መንደር ከሁለት ልጆቻቸው ጋር ኖረዋል ። ጥንዶቹ ከካይላሊ መስማት የተሳናቸው ማኅበር ጋር ከመገናኘታቸው በፊት፣ ለመግባባት አስቸጋሪ ነበር፣ የጋራ ቋንቋ አልነበራቸውም። ጥንዶቹ በገንዘብ ረገድ አስቸጋሪ ጊዜ ነበራቸው እና አንዳንድ ጊዜ ምንም ገቢ አልነበራቸውም. ጥንዶቹ የመጀመሪያ ልጃቸውን ሲወልዱ ጃፓት ስለ ወደፊቱ ጊዜ በጣም መጨነቅ ጀመረ።

- ምን እንደማደርግ እና ገቢዬን እንዴት ማሻሻል እንዳለብኝ አላውቅም ነበር፣ በተመሳሳይ ጊዜ በልጆቼ ትምህርት ምክንያት ወጪዎች እንደሚጨምር አውቃለሁ፣ ይላል ጃፓት።

ጃፓት ጭንቀቱን እና ሀሳቡን ለዲፓ ለመካፈል ምንም እድል አልነበረውም ወይም ሁኔታውን በጋራ ለመፍታት እቅድ ማውጣት አልቻሉም።

- አንድ ቀን ቪጃያ ሳኡድ የዳኦክ ፀሐፊ ወደ ቤቴ መጣችና በመንደራችን የኔፓል የምልክት ቋንቋ ስልጠና መጀመሩን ነገረችኝ። እኔና Deepa የስድስት ወራት ሥልጠና አግኝተናል። ተግባቦታችንን አመቻችቶልናል፣ እና ስለቤተሰብ ጉዳዮች እና ስለወደፊት ህልማችን በጋራ መወያየት እንችላለን ይላል ጃፓት።

በDAOK በኩል ጃፓት በፍየል እርባታ ላይ ስልጠና ወስዶ በራሱ ፍየሎችን ማርባት ጀምሯል። የተወሰነ ትርፍ አግኝቶ በብድር አሁን በራሱ ቤት ትንሽ የስጋና የምግብ ሱቅ ጀምሯል።

- ከዚህ በፊት ምንም ወርሃዊ ገቢ አልነበረም፣ ቤተሰቤን ለመደገፍ በየመንደሩ ካሉ ጓደኞቼ ጋር ለወቅታዊ ስራ ወደ ህንድ እሄድ ነበር።

አሁን ቤተሰቡ በየወሩ ትንሽ መቆጠብ ይችላል እና ጃፓት ወደ ህንድ ሄዶ ቤተሰቡን ብቻውን መተው የለበትም።

በኔፓልኛ የምልክት ቋንቋ ሁለት ምሳሌዎች

አዳዲስ ዜናዎች