fbpx

የመንግስት ውሳኔ ከእርዳታ በጀት ገንዘቡን እንደገና ለማከፋፈል

መንግስት ከእርዳታ በጀት ገንዘቡን ለስደተኞች አቀባበል ለማድረግ ወስኗል። ስለእሱ የበለጠ እዚህ ያንብቡ። 

በዚህ ምክንያት ፎረምሲቭ እንዳሳወቀው - አሁን ባለው ስሌት - ከተስማሙበት በጀት 61 በመቶ የሚሆነውን ከሲዳማ እንደሚቀበሉ አስታውቋል። በሌላ አነጋገር በጀታቸውን ወደ 40 በመቶ ገደማ ይቀንሳል ማለት ነው።

ይህ በእርግጥ ለሁለቱም አጋር ድርጅቶች እና MyRight ቢሮ እንዲሁም አባል ድርጅቶች ትልቅ መዘዝ አለው። በበጀታቸው ላይ የሚደረጉ ቅነሳዎች MyRightን እንዴት እንደሚነኩ ከፎረምሲቪ መረጃ እንጠብቃለን። ፎረምሲቪቭ በቅናሾች ውስጥ የመውደቅ አደጋ ያላቸውን ትናንሽ ድርጅቶችን ለመጠበቅ እንደሚፈልጉ አስታውቋል. ይህ ማለት የMyRight ቅነሳዎች ከ40 በመቶ በላይ ይሆናሉ ማለት ነው።

ፎረምሲቪ ማይራይትን ጨምሮ ለአባል ድርጅቶች ሁሉንም ክፍያዎች አግዷል። ይህ ደግሞ እኛ ተመሳሳይ ነገር ማድረግ አለብን ማለት ነው. ለሁለቱም አጋሮች እና አባል ድርጅቶች ሁሉም ክፍያዎች ላልተወሰነ ጊዜ ይታገዳሉ። 

በበጀት ዓመቱ አራት ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን ገንዘቡ በቀሪው ዓመት እንዲቆይ ከተፈለገ ከፍተኛ የቅድሚያ ዝግጅት ያስፈልጋል።

አጋር ድርጅቶቹ በጀታቸውን እንዲገመግሙ እና ከተስማሙበት በጀት 60 በመቶውን ብቻ እንዲያቅዱ በመጠየቅ ስለሁኔታው ከቻንስለር የመረጃ ኢሜል ይደርሳቸዋል።

አሳዛኝ ዜና ቢሆንም፣ በአሁኑ ጊዜ የማናውቀው ብዙ ነገር አለ። ለበጎም ሆነ ለመጥፎ። ሁለቱም መቆራረጡ ምን ማለት እንደሆነ ነገር ግን ስለ መቁረጡም ጭምር ትልቅ ጥርጣሬ አለ። የተገመተው ቅነሳ በስዊድን የስደተኞች ኤጀንሲ ትንበያዎች ላይ የተመሰረተ ነው, እና ከተቀየሩ, በጀታችን ላይ ያሉ ለውጦችም ሊለወጡ ይችላሉ. ስለዚህ የ40 በመቶ ቅናሽ የግድ የመጨረሻው መቶኛ አይደለም።

ይህ በMyRight ላይ እንዴት እንደሚጎዳ ስናውቅ ተጨማሪ መረጃ ይዘን እንመለሳለን እና አዲስ መረጃ ከመጣ እናሳውቆታለን።

ይህ ለአጋሮቻችን ሳይሆን እጅግ አሳዛኝ እና አሳዛኝ ዜና መሆኑን እንረዳለን። እንደ አለመታደል ሆኖ, ይህ በአሁኑ ጊዜ ሁሉንም የእርዳታ ድርጅቶችን (ከሰብአዊነት ከሚሠሩት በስተቀር) የሚነካ ነው.

MyRight ምን ያደርጋል?
በቻንሰለሪ፣ በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ እየቆጠርን ነው፣ እና በተቻለ መጠን ጉዳቱን ለመቀነስ ይሞክሩ።

መንግስት ውሳኔውን እንዲለውጥ የጥብቅና ስራ በሚያካሂዱት ማይራይት በፎረምሲቪ እና ኮንኮርድ ውስጥም ይሳተፋል።

ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት, ለመገናኘት እንኳን ደህና መጡ info@myright.se

አዳዲስ ዜናዎች