fbpx

አካል ጉዳተኛ ልጆች ለምን ትምህርት ቤት አይሄዱም?

አካል ጉዳተኛ ልጆች ከትምህርት ቤት የሚገለሉበት ድህነት፣ ጭፍን ጥላቻ እና ተደራሽነት እጦት ናቸው።

የልጆችን አቅም እና ችሎታ ዝቅ አድርጎ ማየት፣ አካባቢው ህፃኑ መማር ይችላል ብሎ አለማመኑ፣ ህፃኑ ወደ ትምህርት ቤት መሄዱ ምንም ፋይዳ እንደሌለው በጣም የተለመደ ነው። አንዳንድ ጊዜ ዘመዶች ለአንድ ልጅ ወይም ወጣት አካል ጉዳተኛ ከሌሎች ወንድሞችና እህቶች ጋር ተመሳሳይ አቅም አይመለከቱም. ወላጆች አንዳንድ ጊዜ ድህነት እንዲመርጡ ሲያስገድዳቸው አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ወንድሞችና እህቶች ቅድሚያ ይሰጣሉ።

እንዲሁም አካል ጉዳተኝነት በቤተሰብ ላይ በሚያመጣው መገለል በልጃቸው ስለሚያፍሩ በዘመዶቻቸው እቤት ሊቀመጡ ይችላሉ። በብዙ አገሮች ውስጥ አንዳንድ የአካል ጉዳተኛ ልጆች የልማት እና የትምህርት ዕድል ሳይኖራቸው በተቋማት ውስጥ ተዘግተዋል. አንዳንድ ጊዜ አድልዎ የሚካሄደው ኃላፊነት ያለባቸው ባለሥልጣኖች የአካል ጉዳተኛ ልጆችን ትክክለኛ ድጋፍ ለመስጠት ሁለቱም እውቀትና ግብአት ስለሌላቸው ነው.

ብሬይል የሚያነብ ልጅ እጆች

የተደራሽነት እጦት ልጆቹን ዘግቷል

ለአካል ጉዳተኛ ልጆች ዝቅተኛ ትምህርት ቤት መገኘት ዋነኛው ምክንያት ብዙ ትምህርት ቤቶች ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ተደራሽ አለመሆናቸው ነው። አንዳንድ ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ህንጻ መግባት ወይም የትምህርት ቤቱን ሽንት ቤት መጠቀም አይችሉም። ሌሎች ልጆች በክፍል ውስጥ በሰሌዳው ላይ የተጻፈውን ለማየት ወይም መምህሩ ወይም አብረውት የሚማሩ ልጆች የሚሉትን የመስማት ችግር ሊገጥማቸው ይችላል። ሌሎች የተደራሽነት እጦት ምሳሌዎች እርግማን የሌላቸው የት/ቤት መፃህፍት፣ ወደ ት/ቤት በር ወደማይገኝ መወጣጫ፣ የማይገኝ የምልክት ቋንቋ አስተማሪ ወይም አስተርጓሚ ወይም የአዕምሮ እክል ላለባቸው ህጻናት ያልተበጀ ትምህርት ሊሆን ይችላል።

ከ30,000 ትምህርት ቤቶች የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው በዋናነት በማደግ ላይ ባሉ አገሮች ውስጥ ከግማሽ በታች የሚሆኑት በዊልቼር ለሚጠቀሙ ሰዎች ተደራሽ ናቸው።

የወላጆች ጭንቀት ልጃገረዶቹን በቤታቸው ያደርጋቸዋል።

ወላጆች ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ማቆየታቸው ያልተለመደ ነገር አይደለም ምክንያቱም ልጆቻቸው ከቤት ከወጡ የተለያዩ ጥሰቶች እና እንግልት ይደርስባቸዋል ብለው ስለሚጨነቁ ነው። በተለይ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ያሉ ልጃገረዶችን የሚያጠቃው በብዙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የውሃ እና የመፀዳጃ ቤት አለመሟላት ነው። ብዙውን ጊዜ, ወላጆች ለሴቶች እና ለወንዶች የተለየ መጸዳጃ ቤት በማይኖርበት ጊዜ ሴት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት መላክ አይፈልጉም. ይህ ብዙውን ጊዜ ለአቅመ-አዳም ለደረሱ ልጃገረዶች እና የወር አበባቸው ልዩ እንቅፋት ይፈጥራል. ብዙ ልጃገረዶች ለመጸዳጃ ቤት አገልግሎት እና ለግል መጸዳጃ ቤት ልዩ ፍላጎቶች ሊኖራቸው ይችላል, ነገር ግን ለመጸዳጃ ቤት ጉብኝት ሊረዳቸው ይችላል ብለው ለሚያምኑት ሰው ጭምር.

ለትላልቅ ተማሪዎች የማስተማሪያ ቁሳቁሶች እና አስተማሪዎች እጥረት

አካል ጉዳተኛ ልጆች ትምህርት የመጀመር እድላቸው አነስተኛ ነው እና ከእነዚያም ጥቂቶች ወደ ጁኒየር ሁለተኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይቀጥላሉ። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለአካል ጉዳተኛ ልጆች እምብዛም አይለማመዱም። የትምህርት ቤት ቁሳቁሶች እጥረት እና እውቀት ያላቸው አስተማሪዎች እጥረት ሊሆን ይችላል።

የማየት ወይም የመስማት ችግር ላለባቸው ተማሪዎች የሚቀርቡት የትምህርት ቁሳቁሶች ለትንንሽ ልጆች ብቻ የተነደፉ ሲሆኑ ለአካል ጉዳተኛ ትልልቅ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ማቋረጥ የተለመደ ነገር አይደለም።

አዳዲስ ዜናዎች