Från teori till praktik i skolan

Under 2013 inledde Autism- och Aspergerförbundet ett projekt tillsammans med Autism Care Nepal. Målet är att bidra till ökad kunskap kring autism, i första hand på den skola som Autism Care Nepal driver i huvudstaden Kathmandu.

Skolbyggnaden, ett hus i rött tegel.Tidigare i år besökte specialpedagogerna Ulrika Johansson och Ann-Britt Norin skolan.

– Det finns ett stort engagemang och vilja till ökad kunskap hos personalen. Vi såg redan under vår vistelse att de började ompröva och förändra sitt förhållningssätt och sina strategier utifrån våra föreläsningar och samtal. Tydligast genomslag fick behovet av individuella bedömningar som leder till förändringar av innehåll och upplägg både på individ- och  gruppnivå, berättar de två specialpedagogerna.

Läs hela deras berättelse på Autism- och Aspergerförbundets blogg.