Teckenspråket erkänt – stor framgång för funktionshinderrörelsen

Lärare pratar med barn på skolgård.Sveriges Dövas Riksförbunds samarbetsorganisation CFD i Sri Lanka var aktiva i framtagandet av ett nytt lagförslag gällande rätten till teckenspråk som antogs 2013.

Lagförslaget har genomgått alla protokollinstanser för godkännande och har blivit accepterat av parlamentet. Nu är det under granskning för publicering. Detta kan ses som ett av de starkaste resultaten i Sri Lankas historia när det gäller funktionshinderrörelsens utveckling.

(Utdrag ur extern utvärderingen av MyRights verksamhet 2011-2013.)