Arkiv

Besök i Sverige inspirerar till fortsatt kamp

Priyantha Peiris från SLFRD  Sri Lanka Foundation for the Rehabilitation of the Disabled har deltagit i en konferens i Stockholm. När han återvänder hem har han fått både inspiration och kraft att kämpa vidare för att skolan i Sri Lanka ska bli tillgänglig och mer inkluderande.

Efter sin vecka i Sverige är Priyantha häpen över hur tillgängligt Sverige är för honom som använder rullstol.

– Och så är jag imponerad över hur bra ni är på att utnyttja ny teknik i undervisningen av barn med funktionsnedsättning, säger han.

Han har bland annat besökt Manillaskolan som är en skola för döva barn. Där fick han se hur bra de utnyttjar teknisk utrustning för att underlätta undervisningen.

Man i rullstol som arbetar med att reparera mobiltelefoner.
– Tekniken finns i Sri Lanka också, men våra lärare måste bli bättre på att utnyttja den på ett smart sätt, säger han.

I samarbetet med DHR – för ett samhälle utan rörelsehinder arbetar SLFRD för att öka tillgången till skola och yrkesutbildning för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Tillsammans med tre andra funktionshinderorganisationer som också får stöd via MyRight har SLFRD informerat om yrkesutbildning och anordnat egna yrkesutbildningar för omkring 370 personer med funktionsnedsättning.

Arbetar med attitydförändring och en tillgänglig miljö

Genom paraplyorganisation DOJF har alla MyRights samarbetsorganisationer deltagit i det nationella utbildningsinstitutets översyn av kursplanen för lärarutbildningen. Den nya kursplanen innehåller ett tydligt funktionshinderperspektiv och DOJF har undervisat 1 300 blivande förskolelärare i inkluderande utbildning.

– Många förskolelärare har inte alls förståelse för att barn med funktionshinder har samma behov och rättigheter som andra barn, säger Priyantha. Därför är det viktigt att arbeta mycket med värderings- och attitydfrågor.

Priyantha menar att den fysiska miljön också är ett hinder. Monaragala är ett av de fattigaste distrikten i Sri Lanka och att ta sig till skolan är ett problem för barnen som bor i avlägsna byar med svår terräng. Många skolor anser det vara för kostsamt att anpassa den fysiska miljön till elevernas behov. Men genom att till exempel bygga ramper på skolorna har organisationen försökt visa att tillgänglighet varken behöver vara särskilt kostsamt eller komplicerat.

– Vi har många utmaningar framför oss, men besöket i Sverige har gett mig ny energi att åka hem och kämpa vidare, avslutar Priyantha.

 

Lina Jakobsson

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8