fbpx

„20 godina sa Rezolucijom 1325 i dve godine sa Rezolucijom 2475 – Kakva je razlika za žene i devojke sa invaliditetom?“

U saradnji sa UN Women, MyRight je organizirao webinar o uključivanju žena i djevojčica sa invaliditetom u rad na izgradnji mira. 80 učesnika iz cijelog svijeta imalo je priliku da se osvrne na prava osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i inkluzivne mirovne procese.

Seminaru su prisustvovali govornici iz nekoliko međunarodnih organizacija, od kojih su sve naglasile važnost integracije i prioriteta perspektiva invalidnosti, sa posebnim fokusom na žene i djevojčice. Govornici su razmijenili iskustva i izazove i naveli da ako se ova pitanja ne riješe i ne uključe žene i djevojčice, dugoročni i trajni mir nikada neće biti postignut.

Jedinstvena iskustva i perspektive

Žene i djevojčice sa invaliditetom suočavaju se s dvostrukom diskriminacijom, diskriminacijom koja se pogoršava u vrijeme sukoba. Rat i sukobi povećavaju broj osoba koje žive sa invaliditetom u jednoj zemlji. U sukobima, mnoge žene i djevojke su također pogođene rodno zasnovanim nasiljem.

Žene i djevojke koje žive sa invaliditetom doživljavaju izuzetne poteškoće i prepreke ne samo tokom – već i nakon sukoba. Njihove jedinstvene perspektive i iskustva potrebni su u procesima izgradnje mira. Da bi se razumjele potrebe žena i djevojčica sa invaliditetom, njihov vlastiti glas se mora čuti i uključiti u diskusiju.

Kako bi se bolje uključile žene i djevojčice sa invaliditetom, potrebne su i ciljane aktivnosti i širi pristupi. Razgovaralo se o važnosti rasvjetljavanja ove teme kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, od UN-a do civilnog društva, te su razmijenjeni primjeri kako nacionalne i međunarodne organizacije civilnog društva rade na integraciji perspektive invalidnosti. Nekoliko govornika je istaklo važnost učešća žena i djevojaka u političkim forumima i aktivnostima na svim nivoima – od posmatranja izbora do politike.

Na webinaru možete učestvovati slijedeći ovaj link na naš YouTube kanal.

Najnovije vijesti