fbpx

Engagera dig - för en global funkisrörelse!

MyRight vill  öka engagemanget och kunskapen kring globala funktionsrättsfrågor. Vi vill involvera fler individer med erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning i diskussioner kring globala utvecklingsfrågor. 

Här finns information och material som är fritt att använda för dig som är intresserad av att lära dig mer om internationellt utvecklingssamarbete och globala funkisfrågor.

Vad kan
du göra?

Henriette snaggat hår, har skoluniform och håller i en krycka.
djeca u školskim klupama gledaju u kameru koja je sa strane od njih.

Håll en workshop

Bli mer tillgänglig
för alla

En flicka med down syndrom ler

Sociala
medier-kit