fbpx

Otvorene učionice - za sva dječija prava na obrazovanje

Dva dječaka pišu u školskim knjigama slika je snimljena odozgo

Obrazovanje je jedan od najvažnijih faktora za izlazak iz siromaštva. Od suštinske je važnosti za mogućnosti osobe da se zaposli, da se izdržava i učestvuje u razvoju društva.

Djeca koja ne idu u školu imaju mnogo lošije uslove na tržištu rada i mnogo su u većem riziku da padnu u siromaštvo. Malo djece sa smetnjama u razvoju kreće u školu, prema podacima UN-a, svako treće dijete sa smetnjama u razvoju ne ide u osnovnu školu, može se uporediti sa svakim sedmom djecom koja nemaju smetnje. Još je manje onih koji potom nastave školovanje u srednjoj školi i gimnaziji. 

Znamo da se osobe sa invaliditetom koje su se školovale i zaposlile osjećaju bolje, učestvuju i doprinose društvu. 

Sva djeca su jednako vrijedna i imaju ista prava. Niko ne može biti diskriminisan. Ipak, djeca sa smetnjama u razvoju idu u školu u mnogo manjem obimu u odnosu na drugu djecu. MyRight radi na tome da se to promijeni.

Svi gube kada djeca ne idu u školu

Nisu samo djeca ta koja gube kada nemaju pristup obrazovanju. Cijelo društvo gubi. Kada država ne osigura da sva djeca imaju pristup osnovnom obrazovanju, povećava se rizik da ta djeca upadnu ili padnu u siromaštvo. Isključenost iz škole znači i isključenost sa tržišta rada, znači gubitak ljudi koji bi mogli obezbijediti prihod i rad u jednoj zemlji i pozitivno doprinijeti razvoju društva. 

Kako bi se otvorile zatvorene učionice kako bi djeca sa smetnjama u razvoju mogla ostvariti svoj puni potencijal, potrebni su ciljani napori kako bi škole bile dostupne svima. Može se odnositi na to da škole imaju resurse za brigu, podučavaju djecu sa smetnjama u razvoju i da imaju nastavnike koji znaju kako ispunjavati različite potrebe djece.

Situacija u svijetu

Između 93 i 150 miliona djece u svijetu žive sa barem jednim oblikom invaliditeta.

Jedno od troje djece sa invalidnost ne ide u osnovnu školu. Većina njih su djevojke.

Do devet od desetero djece koji žive sa invaliditetom u zemljama sa niskim prihodima ne idu u školu.

Invalidnost je jedan od najveće prepreke za školovanje djece u svijetu.

Statistika o djeci sa smetnjama u razvoju već dugo manjkav. Stoga je teško tačno znati koliko će djece biti uskraćeno za školovanje. 

Mål 4: God utbildning för alla

Mål fyra i de globala målen är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Senast år 2030 ska det säkerställas en ”lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning."

Škola je posebno ekskluzivna za djevojčice sa smetnjama u razvoju

Tokom protekle dvije decenije, udio djece koja pohađaju školu naglo se povećao na globalnom nivou. Uprkos tome, još uvijek postoji veliki broj djece sa smetnjama u razvoju koja nemaju pristup obrazovanju. Djevojčice sa invaliditetom su posebno ugrožene.

Djevojčice i žene sa invaliditetom su grupa koja je najviše zaostala kada svjetska zajednica želi ostvariti cilj ravnopravnog svijeta bez siromaštva. Pristup obrazovanju jedno je od najuspješnijih sredstava za smanjenje siromaštva i povećanje rodne ravnopravnosti. Stoga je od najveće važnosti da djevojčice, sa i bez smetnji u razvoju, imaju priliku da idu u školu.

pročitajte više ovdje

Nedostatak rodne ravnopravnosti povećava isključenost

Žene i djevojčice sa invaliditetom rizikuju da budu diskriminisane i zbog spola i zbog invaliditeta. Svi MyRight projekti i programi imaju sveobuhvatnu perspektivu rodne ravnopravnosti.

Film: Otvorite učionice

Obrazovanje je jedan od najefikasnijih načina za izlazak iz siromaštva. Uprkos tome, mnoga djeca sa smetnjama u razvoju nemaju priliku da idu u školu.

Pročitajte više o pravu na obrazovanje

Priče

Evo kako možete dati svoj doprinos

Lajkujte, komentirajte i dijelite naše objave na društvenim mrežama i pomoći ćete nam da dopremo do više ljudi i širimo znanje. 

MyRight je jedina organizacija u Švedskoj koja radi isključivo za prava osoba sa invaliditetom i smanjenje siromaštva. Mi smo neprofitna organizacija i potrebna nam je vaša podrška da nastavimo raditi za osobe sa invaliditetom. Svaki doprinos čini razliku.

Pročitajte više na našoj web stranici ili sudjelujte u našim informativnim materijalima kao što su reportaže i filmovi. Za promjenu svijeta potrebno je znanje i posvećenost.

Ako želite podržati drugu organizaciju - pitajte kako rade na zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Mogu li obećati da će i osobe sa invaliditetom moći da učestvuju u njihovim naporima?