fbpx

Informacije za organizacije članice

Ovdje su informacije o ugovorima, plaćanjima, putovanjima, kkomunikacija i izvještavanje sa vama koji ste članovi MyRight-a.

Pronaći ćete obrasce i alate preko ovog linka.

Kalendar sa važnim datumima ćete pronaći preko ovog linka.

Da li vam nedostaje informacija ili imate pitanja? Kontaktirajte svog administratora ili email info@myright.se

Sporazum

Prije nego što počne prijenos projektnih sredstava partnerskim organizacijama, mora se sastaviti sporazum i potpisati ga strane koje potpisuju sporazum. Ugovori uključuju sljedeće dodatke:

Plaćanja

För att MyRight ska göra en utbetalning till en organisations bankkonto måste organisationen först skicka in en undertecknad ansökan om utbetalning. Det kallas att man rekvirerar medel. Blanketten som ska användas kallas ”Rekvisitionsblankett”. För att MyRight ska kunna göra en utbetalning måste det också finnas ett undertecknat projektavtal. Utbetalning görs två gånger per år. När projektet är inne på sitt andra eller tredje år måste även organisationens årsrapport och revision ha inkommit till MyRight innan årets andra utbetalning kan göras.

Želite li postati član MyRight-a?

Članovi mogu biti nacionalne organizacije, ali i lokalna udruženja organizacija mogu voditi projekte. Organizacija koja podržava aktivnosti MyRight-a može postati član podrške. Ovi nemaju pravo glasa. Odluke o članstvu donosi upravni odbor. 

Možete kontaktirati MyRight ako ste zainteresirani da postanete član.

Da li želite da sarađujete u razvojnim projektima sa MyRight?

MyRight posreduje u grantovima švedskim organizacijama osoba sa invaliditetom koje žele da sprovode razvojnu saradnju u partnerstvu sa organizacijama osoba sa invaliditetom u zemljama u kojima MyRight posluje. Da bi se mogla prijaviti za grant, organizacija mora biti član MyRight-a.

Putovanje

Om du eller din MO planerar att göra en uppföljningsresa på ert projektsamarbete är det viktigt att påbörja planeringen i tid. MyRight kräver att alla MO senaste 1 november lämnar in en plan för deras resor för kommande år.

Počnite čitanjem do kraja da napravite listu u nastavku kao i dokumente na koje se poziva. Ne zaboravite na vrijeme predati prijavu kako bi MyRight mogao obraditi vašu prijavu prije putovanja. Prijava se mora poslati na MyRight najkasnije 30 dana prije polaska. Ako se to učini kasnije, ne možemo garantirati da ćemo obraditi vaše putovanje na vrijeme, što može značiti kašnjenja.

Uradi ovo:

 1. čitaj Smjernice za putovanje u inostranstvoKodeks ponašanja i MyRights Sigurnosne smjernice.
 2. Stupite u kontakt sa svojom partnerskom organizacijom i razgovarajte o vremenu putovanja, sadržaju itd.
 3. Fyll i Obrazac za informacije - naknadno putovanje MO och skicka in den i god tid till MyRight tillsammans med information om vilka eventuell assistent, ledsagare eller tolk du kommer ha med dig på resan. Tillsammans med eventuella ledsagare och assistenter fyller ni i Informationsblankett – uppföljningsresa assistent eller ledsagare. Behövs tolkar så fyller MO i Budžetski tumači znakovnog jezika. Det är ditt ansvar att boka dessa, se nedan för mer information.
 4. Invänta MyRights godkännande på din reseansökan. MyRight kommer att skicka dig avtal för resan som skrivs under av dig och MyRight innan du åker. Underskrift sker digitalt om inget annat bestämts.
 5. Skriv själv under ditt avtal och se till att eventuell assistent eller ledsagare skriver under sitt avtal.
 6. Boka flygbiljett och eventuellt andra inrikes resor via Tranås Resebyrå och bifoga Reseavtalet till Tranås, detta visar att resan är godkänd från MyRight. Uppge ert projektnummer som referens så att det är tydligt vilken projektbudget kostnaden ska dras ifrån. Om ni bokar flygbiljetter till tolkar, assistenter eller ledsagare så uppge att det ska gå på projektnummer tillgänglighet. Tranås fakturerar därefter MyRight.
 7. Rezervirajte hotele i eventualno druge potrepštine za putovanje.
 8. Skriv ut och fyll i försäkringsblanketten och ta med denna på din uppföljningsresa.
 9. Skicka in din reseräkningsenast 15 dagar efter hemkomst med inskannade kvitton. Alla kvitton som finns i fysisk form måste postas till: Thomas Maxe, MyRight,
  Liljeholmstorget 7A ,117 63 Stockholm. Om du reser i slutet på året behöver du skicka in din reseräkning så fort som möjligt, senast den 10 december.

Kada putujete sa MyRight finansiranjem, osigurani ste putem MyRight-a. Sve smjernice, šablone ugovora i dokumente vezane za putovanja možete preuzeti ovdje:

Forme i alati

Putni unaprijed

Ako vam je potreban avans za putovanje, možete ga zatražiti u skladu sa Smjernicama za put i refundaciju puta.

Reseförskott är personligt och kan begäras om de beräknade kostnaderna överstiger 1000 SEK. Använd Blankett för begäran om reseförskott om du vill ansöka om det.

Potreba za pratiocem, prevodiocem ili asistentom

Korisnici tumača sami rezervišu svoje tumače. Ovdje možete preuzeti Spisak odobrenih tumača znakovnog jezika i pismenih tumača sa kojim MyRight ima sporazum. MyRight je taj koji tada piše ugovore sa ovim i zamjenjuje ih prema ugovorima koji su dogovoreni. Ovaj trošak ne naplaćuje MO budžet, već se uzima iz granta za pristupačnost MyRight-a osim ako nije drugačije odlučeno.

Vi ste odgovorni za kontaktiranje i rezervaciju pratioca ili asistenta prije putovanja. Asistent ili pratilac također potpisuje poseban ugovor.

Komunikacija

Partnerstvo se zasniva na komunikaciji i razmjeni iskustava. Stoga je važno da vi i vaša partnerska organizacija u ranoj fazi razgovarate o tome kako bi vaša komunikacija trebala izgledati. Ugovoru možete priložiti komunikacijski plan u kojem definirate koja sredstva komunikacije ćete koristiti, koji su ljudi odgovorni za komunikaciju te o tome šta i koliko često ćete međusobno komunicirati.

U komunikaciji sa vašom partnerskom organizacijom imate priliku da pratite aktivnosti i podržite procese partnerske organizacije. To je i dobra komunikacija koja omogućava da se shvate poteškoće i ako stvari ne rade kako je predviđeno. Stoga je važno da održavate kontinuiranu komunikaciju sa svojom partnerskom organizacijom tokom cijelog projekta na način na koji ste se dogovorili u svom komunikacijskom planu.

Izvještavanje

Izvještavanje o projektu čini osnovu za izvještavanje odbora na godišnjem sastanku i za izvještavanje MyRight-a ForumCiv / Sida. Kako bi ovi izvještaji bili tačni i kako bi MyRight mogao ispuniti zahtjeve finansijera (Forum Civ / Sida) za izvještavanje, važno je da se projekti izvještavaju u zadatom roku.

Izvještaji moraju odražavati i vas i vaše partnersko iskustvo u poslovanju i opisati kako ste zajedno doprinijeli postignutim rezultatima. Zato zapamtite da planirate izvještaje unaprijed kako biste imali vremena za dijalog sa svojom partnerskom organizacijom i mogli učestvovati i doprinijeti sadržaju izvještaja.

Prema sporazumu između partnerske organizacije i MyRight-a, partnerska organizacija je ta koja je odgovorna da MyRight dobije izvještaj na vrijeme. Krajnji datum kada izvještaji treba da se predaju MyRight-u može se naći ispod svakog izvještaja. Nacionalni koordinatori su ti koji šalju izvještaje u MyRight u Stockholmu

Godišnje izvještavanje

Godišnji izvještaj sadrži:

 • Potpisana verzija godišnjeg izvještaja (izvještaj o radu i finansijski izvještaj)
 • Finansijski izvještaj u Excel verziji (e-mail)
 • Izvještaj o reviziji ("Mišljenje revizora", "Pismo rukovodstvu" i "ISRS 4400")
 • Opis zadatka revizije potpisan od strane revizora
 • Odgovor menadžmenta

Razmislite o raspravi o godišnjem izvještaju sa svojom partnerskom organizacijom na vrijeme. Kada se izvještaj pošalje u kancelariju u Štokholmu, mora ga potpisati i vaša partnerska organizacija i vi.

Izvještavanje o vlastitom doprinosu MyRightu

Organizacije članice MyRight-a koje su aktivne u projektima i programima moraju svake godine MyRight-u podnijeti izvještaj u kojem potvrđuju da se vlastiti doprinos sastoji od gotovine, privatnih sredstava prikupljenih u Švedskoj, u skladu sa Sidinim zahtjevima za vlastiti doprinos.

Evaluacija

Evaluacija je način strukturiranja, provjere i analize radnih metoda i rezultata. Stoga je to važna osnova za zajedničko učenje i odluke o tome kako bi posao trebao biti osmišljen u budućnosti ili bi trebao biti završen. MyRight je izradio opis zadatka za evaluaciju projektnih aktivnosti, koji se može modificirati na osnovu konkretnog projekta. Evaluacije se obično rade nakon projektnog perioda od tri godine.

Završno izvještavanje

Konačni izvještaj mora biti analitičan i opisivati iskustva stečena u projektu. Konačni izvještaj je narativni izvještaj koji će se zasnivati na prethodnim godišnjim izvještajima, drugim izvještajima i evaluaciji projekta. Završni izvještaj prati godišnji finansijski izvještaj, uključujući reviziju.