fbpx

Od zavisnosti do nezavisnosti - priča Regi

Regisova majka je bila sama kada se rodio i nalazila se u teškoj situaciji. U očaju, ostavila je Regisa u žbunju blizu kuće, misleći da ga napusti. Ali Regisova baka je čula njegov plač i odlučila ga spasiti.

14-godišnji Regis Irakukunda živi u Ruandi i ima intelektualne teškoće. Niko ne zna da li je invaliditet urođen ili je posledica njegovog komplikovanog i dugotrajnog porođaja.

Kada je Regis bio mlađi, njegove potrebe za negovanjem bile su velike i svakodnevni život je bio izazov za porodicu.
Kada je Regis imao šest godina, porodica ga je odvela u centar "Ineza Kabaya", dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama. Ineza Kabaya su članice Collectif Tubakunde, jedne od partnerskih organizacija FUB-a i MyRight-a. Nakon provjere, koju je izvršilo obučeno osoblje, centar je izradio individualni razvojni plan za Regisovo školovanje.

Uz pomoć specijalnih edukativnih vježbi i prave podrške obučenih edukatora, Regis je prošao put od ovisnosti do nezavisnosti i novih vještina. Sada se može sam kretati, sam jesti i zajedno sa drugom djecom se družiti
kontekstu.

Dječak stoji ispred svoje škole, nosi zelenu školsku uniformu.
Regis Irakukunda

Najnovije vijesti