fbpx

MyRight je švedska organizacija.
MyRight želi sve ljude na svijetu
koji ima invaliditet
moraju izbegavati da budu siromašni.

Postoje organizacije u drugim zemljama
koji pomaže osobama sa invaliditetom.
MyRight sarađuje sa njima. 

Uobičajeno je da
osobe sa invaliditetom
u svetu su siromašni.

Informativni materijal na švedskom jeziku koji je lako čitljiv

Priručnik o povećanju posvećenosti međunarodnim pitanjima

Naslovna slika

Laka za čitanje brošura o organizaciji i pravima za osobe sa invaliditetom

Naslovna slika

Lako čitljiva brošura o vezi između siromaštva i invaliditeta

Naslovna slika

Brošura koja se lako čita o globalnoj situaciji za žene sa invaliditetom.

MyRights filmovi

Naši filmovi su dostupni sa i bez teksta na različitim jezicima, vizuelno i znakovnim jezikom.