fbpx

Forme i alati

Naslovnica priručnika o projektu

Projektni priručnik

Ovaj priručnik je namijenjen osobama unutar MyRights
organizacije članice (MO), koje planiraju, provode
ili želite da pokrenete projekat u saradnji sa MyRight i a
partnerska organizacija (PO). Svrha priručnika je da pruži
podrška u implementaciji kroz projektni ciklus, tj
recimo od ideje do završetka projekta.

Preuzmite priručnik projekta ovdje

Praćenje

Oktagon

Osmougao je alat koji mapira interne kapacitete organizacije i koristi se za isticanje snaga i slabosti partnerske organizacije i kako preduzeti mjere za poboljšanje. Alat vam pomaže da upoznate svoju partnersku organizaciju i shvatite koje su im potrebe da bi mogli povećati svoje kapacitete. Oktagon će biti napravljen uz pomoć MyRight-ovog koordinatora za zemlju na početku i na kraju perioda finansiranja. Korištenje Octagona također olakšava identifikaciju kada je vrijeme za početak postepenog ukidanja.

Antikorupcija

Prijavite sumnje na korupciju i nepravilnosti. Možete biti anonimni ako želite. Sve prijave se tretiraju povjerljivo, bez obzira da li je prijava anonimna ili ne.

Prijavite sumnju na korupciju ovdje.

Ostale informacije

Da li vam nedostaje informacija? Obratite se svom administratoru ili info@myright.se

Informacije o ugovorima, komunikaciji i izvještavanju možete pronaći preko ovog linka.

Pronaći ćete kalendar sa važnim datumima i rokovima preko ovog linka.