fbpx

Novi izvještaj sa perspektivom invaliditeta na Agendi 2030

MyRight novi izvještaj "Milijarda razloga za uključivanje - o uključivanju osoba sa invaliditetom u rad sa Agendom 2030" obraća se svima koji su aktivni u pitanjima globalnog razvoja.

Izvještaj sadrži niz dobrih primjera i preporuka. Jedno poglavlje je također u potpunosti posvećeno tekućoj pandemiji Covid19.

"Izvještaj MyRight-a je važan izvještaj, kako u smislu sadržaja, tako i analize i preporuka."
Birgitta Weibahr, vodeći stručnjak za politiku za demokratiju i ljudska prava u Sidi.

Pročitajte više o i preuzmite izvještaj MyRight-a ovdje.

Najnovije vijesti