fbpx

Bosna i Hercegovina

Političku situaciju u Bosni i Hercegovini komplikuje nekoliko različitih takozvanih kantona i političkih nivoa. Ovo otežava rad na promjeni zakona u zemlji kako bi oni postali inkluzivniji.

dječak sa down sindromom diže palac ispred škole, ima tamnu kosu, naočale i tamnu jaknu, smiješi se široko

Primjeri rada MyRight-a u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini imamo, između ostalog, projekte za jačanje osoba sa oštećenjem vida i smanjene pokretljivosti i njihovih organizacija kako bi dostupnost u društvu bila bolja. Takođe radimo na povećanju nezavisnosti osoba sa intelektualnim teškoćama i pružamo im mogućnosti da se bave raznim sportovima. Sportske aktivnosti ispunjavaju mnoge funkcije. Na primjer, osigurava zajednicu i povećanje fizičkog i mentalnog zdravlja.

MyRight vrlo aktivno radi na jačanju mreža za osobe sa invaliditetom i podržava njihov rad na povećanju jednakosti, pristupačnosti i svijesti.

Konvencija UN-a o pravima osoba sa invaliditetom ratifikovana je 2010. godine, a poslednjih godina njen dalji rad je dobio zamah. Naše partnerske organizacije su intenzivno radile na praćenju odgovornosti države i poštivanja konvencije.

MyRight u Bosni i Hercegovini je također imao poseban fokus na uključivanje u zdravstvenu zaštitu. Između ostalog, razvijen je i kodeks za osoblje za njegu, što je dovelo do povećane dostupnosti i kvaliteta za osobe sa invaliditetom. Možete preuzeti brošuru na engleskom jeziku sa šifrom zdravstvene zaštite dalje na stranici.

Informativna kampanja o pravima osoba sa invaliditetom pod sloganom „Ponosni na sebe“ imala je veliki uticaj. Kampanja je sprovedena na nacionalnom nivou i, između ostalog, rezultirala je zahtjevima za izmjenom zakona i sniženjem cijena raznih pomagala i usluga koje su potrebne osobama sa invaliditetom. Kampanja je dosegla pola miliona ljudi na Facebooku 2017. godine i izazvala je 2,5 miliona reakcija i privukla 200.000 ljudi da prepišu ili dijele objave.

MyRight u Bosni i Hercegovini je također razvio kodeks ponašanja visokog profila za medije (dostupan za preuzimanje dalje na stranici). Upotreba ovog kodeksa je doprinijela povećanju razumijevanja među masovnim medijima o pitanjima invalidnosti iz perspektive prava i kako su osobe sa invaliditetom prikazane u medijskom kontekstu.

Partnerske organizacije MyRight u Bosni i Hercegovini

  • Udruženje za međusobnu pomoć u psihičkim smetnjama (TK Fenix)
  • Udruženje građana informativni centar za osobe sa invaliditetom Tuzla (IC LOTOS)
  • Udruženje osoba sa intelektualnim teškoćama Kantona Sarajevo (OAZA)
  • Association of the Blind People of the Canton of Sarajevo (USGKS)
  • Association of paraplegics, polio sufferers and other physically disabled people of the Doboj region
  • Ruzicnjak Los Rosalesa – Mostar

Priče iz Bosne i Hercegovine