fbpx

Švedska

U Švedskoj MyRight radi na povećanju znanja o situaciji osoba sa invaliditetom koje žive u siromaštvu u svijetu. Takođe radimo na informisanju, angažovanju i stvaranju mišljenja o globalnim pitanjima funkcionalnih prava. Aktivnošću u debati, učešćem u mrežama i saradnji i provođenjem ciljanog uticaja na donosioce odluka, doprinosimo i boljem uključivanju perspektive funkcionalnih prava u međunarodnu razvojnu saradnju koju sprovode drugi akteri.

Publika s leđa na sceni, vidljiv je panel sa četiri učesnika

MyRight tokom seminara na Sajmu knjiga 2022.

Politika i uticaj

MyRight kontinuirano radi kako bi osigurao da Švedska i švedski akteri u međunarodnoj razvojnoj saradnji bolje uključe prava osoba sa invaliditetom u globalnom kontekstu.

U mnogo različitih konteksta, MyRight postavlja pitanje inkluzije i ljudskih prava pred poslanicima, Ministarstvom vanjskih poslova, vlastima i drugim organizacijama. Interes za perspektivu funkcionalnih prava raste svake godine, kao i potražnja za znanjem i iskustvom MyRight-a.

U izvještaju Švedske UN-u o radu na Agendi 2030, pominje se MyRightov izvještaj "Milijardu razloga za uključivanje", a potpredsjednik vlade i ministar za pomoć su spomenuti i složili se sa zaključcima MyRight-a o nedostacima u perspektivi funkcionalnih prava u razvojna saradnja.