fbpx

Tanzanija

Tanzanija ima relativno stabilan ekonomski rast, ali je i dalje jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta. Ekonomski rast nije koristio cijeloj populaciji i velika je razlika između bogatih i siromašnih.

Tri žene u šarenoj odjeći smiješe se u kameru. Njih dvoje su u invalidskim kolicima.

Članska organizacija MyRight RBU posjećuje partnersku organizaciju ASBAHT u Tanzaniji. Na slici vidimo Maimunu i njenu majku zajedno sa Inom Åkerberg iz RBU.

Primjeri rada MyRight-a u Tanzaniji

Dugi niz godina MyRights radi na jačanju partnerskih organizacija u Tanzaniji, uključujući razne edukacije, tako da mogu još bolje voditi zagovarački rad i sarađivati s različitim akterima.

Tanzanija ima relativno povoljno zakonodavstvo o invalidnosti, ali donosiocima odluka nedostaje znanja i planova o tome kako će se raditi na promjenama i kako će se zakoni poštovati. Naše partnerske organizacije su, između ostalog, koristile medije za širenje znanja o položaju osoba sa invaliditetom.

Ljudi s albinizmom su posebno ranjivi u Tanzaniji i izloženi su visokom riziku od nasilja, pa čak i smrti. Rad naših partnerskih organizacija je, između ostalog, doveo do toga da je vlada sprovela kampanju širom zemlje za identifikaciju osumnjičenih počinilaca i nekoliko osoba je osuđeno. Uvedena su i nova pravila kako bi se djeci s albinizmom omogućilo da idu u školu.

MyRight i njegove partnerske organizacije takođe su počele da obraćaju pažnju na potrebu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom u humanitarnim operacijama i pomoći u katastrofama, kao i preventivnim operacijama.

Zajedno sa drugim akterima, MyRight u Tanzaniji je vodio zagovarački rad sa studentima kako bi stvorio svijest o pravima osoba sa invaliditetom i UNCRPD-u.

Partnerske organizacije MyRight u Tanzaniji

  • Udruženje za spinu bifidu i hidrocefalus Tanzanije (ASBAHT)
  • Tanzanijska liga slijepih (TLB)
  • Društvo za albinizam Tanzanije (TAS)
  • Zanzibarsko nacionalno udruženje slijepih (ZANAB)
  • Tanzanijska federacija organizacija osoba sa invaliditetom (SHIVYAWATA)

U afričkom regionu, MyRight takođe ima regionalni projekat koji koordinira Afrička unija slijepih (AFUB). Projekat ima za cilj jačanje prava osoba sa oštećenjem vida i praćenje implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Zemlje u fokusu projekta su Bocvana i Etiopija.

Priče iz Tanzanije