fbpx

Board

Upravni odbor MyRight-a sastoji se od sedam predstavnika iz različitih organizacija članica i imenuje se na godišnjoj skupštini udruženja. 

Između godišnjih sastanaka MyRight-a, odbor ima odgovornost i povjerenje da vodi operacije MyRight-a i donosi odluke organizacije. Odbor radi na općim i strateškim pitanjima.

Džejmi ima tamnu kosu i naočare.

Jamie Bolling

Predsjednik

Aktivan u odboru od 2018. Živi u Härnösandu. Operativni menadžer Instituta za samostalni život. Potpredsjednik STIL-a. Dugo je radio kao šef ENIL-a, Evropske mreže za samostalni život.

jamie.bolling@myright.se

Gert ima kratku tamnu kosu i naočare.

Gert Iwarsson

Blagajnik

Aktivan u odboru od 2018. Živi u Nässjöu. Predsjednik FUB-ovog lokalnog udruženja u Nässjöu.
Predsjednik županijskog saveza okruga Jönköping i član Saveznog odbora FUB-a.

Aron har kortklippt mörkt hår och glasögon.

Aron Sortelius

komesaru

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Kungsbacka. Medlem i Synskadades Riksförbund och Sveriges dövblinda. Sitter även i FN-förbundets förbundsstyrelse.

Fredrik ima kratku tamnu kosu i košulju na točkice.

Fredrik Canerstam

komesaru

Aktivan u odboru od 2021. Živi u Stockholmu. Aktivni član DHR-a, bio je aktivan na projektu u Šri Lanki i bio je uključen u različite radne grupe u okviru MyRight-a. 

Kadria har långt mörkt hår.

Kadria Alizadeh

komesaru

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Eskilstuna. Distriktsordförande och ledamot i riksstyrelsen för Unga med Synnedsättning.

Pär ima kratku plavu kosu i bradu.

Pär Ljungvall

komesaru

Aktivan u odboru od 2021. Živi u Örebru. Aktivan u RSMH i predsjednik lokalnog udruženja Örebro, i sjedi u saveznom odboru.

Sam ima kratku crnu kosu i naočare, nosi tamnu košulju

Sam Motazedi

komesaru

Aktiv i styrelsen sedan 2022. Styrelseledamot i Synskadades
Riksförbund.

Komisija za imenovanje

Oscar Sjökvist

Rahel Abebaw Atnafu