Kalendar

Predstojeći sastanci i treninzi

20-21. januara 2023
Programski dani za pregled priručnika i novi programski period

Rokovi i važni datumi

1. decembra 2022
Rok za MO da dostavi plan putovanja i raspoloživost za narednih i narednih 5 godina. Šablon je poslan putem e-pošte.

31. decembar 2022
Rok za MO izvještaj.

31. decembar 2022
Rok za narativno izvještavanje PO.

1. januara 2023
Počinje novi programski period

28. februar 2023
Rok za finansijsko izvještavanje PO.

februar 2023
Preliminarna objava budžeta od ForumCiv.

mart – april 2023
Polugodišnji sastanci (dvogodišnji sastanci) sa MO i PO.

Ostale informacije

Informacije za članove možete pronaći ovdje

Pronaći ćete obrasce i alate ovdje.