fbpx

Projekat o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju nad osobama sa invaliditetom

U 2019. godini partnerske organizacije MyRights u Boliviji, Bosni i HercegoviniHercegovini i Nepalu studija usmjerena na suprotstavljanje tom narodu invalidnost je izložena seksualnom i rodno zasnovanom nasilju. Rad sa studija je trajala šest mjeseci i mogla se izvesti zahvaljujući podršci projekta od Radiohjälpen / Musikhjälpen.

Podaci UN-ove agencije UNFPA pokazuju da mlade žene i djevojke sa invaliditetom pate od rodno zasnovanog nasilja deset puta više od mladih žena i djevojaka bez ikakvih invaliditeta.
Djevojčice i dječaci sa psihosocijalnim ili intelektualnim invaliditetom su posebno ugroženi. Trče četiri
puta veći rizik od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nego kod djece bez invaliditeta. Onda
postaje složeniji i rizičniji u vezi s humanitarnim krizama, kao što su oružani sukobi i prirodne katastrofe, a nažalost, rodno zasnovano nasilje se prečesto nastavlja i nakon što je kriza sama
gotovo. Seksualno i rodno zasnovano nasilje općenito je visoko u zemljama s visokim nivoom javnog nasilja, ali također može
biti visok u zemljama sa relativno niskim nivoom nasilja, kao što je Bolivija.

Konačni izvještaji projekta potvrđuju da su osobe sa invaliditetom u većem riziku da budu izložene
seksualno i rodno zasnovano nasilje. Osim toga, pokazuje se da imaju znatno lošiji pristup pravnom sistemu.

I same organizacije uključene u Boliviju, Bosnu i Hercegovinu i Nepal izjavile su da su ispred
dubinska studija je imala samo ograničeno razumijevanje i znanje o tome u kojoj mjeri ljudi s
Invalidnost rizikuje da bude izložena seksualnom i rodno zasnovanom nasilju. Međutim, navode organizacije
da je njihovo učešće u studiji ovo promijenilo.

Dobri uslovi za budućnost
Nakon samo šest mjeseci rada, teško je izvući bilo kakve dugoročne zaključke, ali rezultate koji imaju
postignuto ukazuje na dobre uslove za budući rad na suzbijanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja
protiv osoba sa invaliditetom u tri zemlje intervencije. Jedna mjera koja to ukazuje je da su u ovim zemljama izgrađene platforme za znanje zasnovano na dokazima i razvijeni razvojni alati za situaciju specifičnu za državu. Platforme stvaraju uslove da organizacije u ove tri zemlje budu znatno bolje opremljene za promovisanje neophodnih zakonskih i političkih promjena.
seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR), zaštita od seksualnih i rodno zasnovanih
nasilje i pristup pravdi u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD).

Jedan od najvažnijih rezultata projekta je nivo posvećenosti kontinuiranom strateškom zagovaračkom radu.
protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja je značajno više među partnerskim organizacijama. U Bosni i Hercegovini
na primjer, imenovane su kontakt osobe za rad protiv rodno zasnovanog nasilja unutar četiri
mreže/koalicije. Ove kontakt osobe su odgovorne za vođenje strateškog rada unutar
pokreta osoba sa invaliditetom u svojim regionima.

Identificirane su ukupno 74 nevladine organizacije u Boliviji, Bosni i Hercegovini i
Nepal čija je posvećenost seksualnom i rodno zasnovanom nasilju nad osobama sa invaliditetom važna
mora biti u stanju da se bori. Identificiranje i utjecaj na ove aktere je od ključnog značaja za postizanje toga
promena koja je neophodna.

Nastavak rada
U Boliviji su organizacije uključene u projekat odlučile da daju visok prioritet zagovaračkom radu povezanom s ovim pitanjem do 2020. godine.

U Nepalu, krovna organizacija Nacionalna federacija invalida Nepala (NFDN) motivisana je da se bavi ovim pitanjem i preventivnim i reaktivnim mjerama. Počeo je da integriše preporuke u vezi sa ovim pitanjem u svoje strateške planove za zagovarački rad, i radiće kako na internoj izgradnji kapaciteta, tako i na zagovaranju vis-à-vis odabranih vlasti. Preporuke u državnom izvještaju bave se različitim dijelovima društva, poput školovanja i važnosti da djeca i mladi dobiju obrazovanje koje uključuje dobro seksualno obrazovanje.

U Bosni i Hercegovini rezultati su predstavljeni u državnim izvještajima na javnom događaju gdje je jedan
broj relevantnih aktera je učestvovao kao predstavnici vladinih organizacija i institucija,
strane ambasade, istraživači, nevladine organizacije uključujući invalidske i SRHR organizacije,
aktivisti za ljudska prava, aktivistkinje žena i mediji.

Veoma je pozitivno što su partnerske organizacije koje su učestvovale u projektu počele nakon samo šest mjeseci
organizovati aktivnosti zagovaranja kako bi se promovirale mjere za borbu protiv seksualnih i rodno zasnovanih
nasilje nad osobama sa invaliditetom. MyRight vidi kao indikaciju da su organizacije
ima kapacitet da promovira stvarne promjene u ovoj oblasti.

Najnovije vijesti