fbpx

Board

Upravni odbor MyRight-a sastoji se od sedam predstavnika iz različitih organizacija članica i imenuje se na godišnjoj skupštini udruženja. 

Između godišnjih sastanaka MyRight-a, odbor ima odgovornost i povjerenje da vodi operacije MyRight-a i donosi odluke organizacije. Odbor radi na općim i strateškim pitanjima.

Džejmi ima tamnu kosu i naočare.

Jamie Bolling

Predsjednik

Aktivan u odboru od 2018. Živi u Härnösandu. Operativni menadžer Instituta za samostalni život. Potpredsjednik STIL-a. Dugo je radio kao šef ENIL-a, Evropske mreže za samostalni život.

jamie.bolling@myright.se

Gert ima kratku tamnu kosu i naočare.

Gert Iwarsson

Blagajnik

Aktivan u odboru od 2018. Živi u Nässjöu. Predsjednik FUB-ovog lokalnog udruženja u Nässjöu.
Predsjednik županijskog saveza okruga Jönköping i član Saveznog odbora FUB-a.

Aron har kortklippt mörkt hår och glasögon.

Aron Sortelius

komesaru

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Kungsbacka. Medlem i Synskadades Riksförbund och Sveriges dövblinda. Sitter även i FN-förbundets förbundsstyrelse.

Fredrik ima kratku tamnu kosu i košulju na točkice.

Fredrik Canerstam

komesaru

Aktivan u odboru od 2021. Živi u Stockholmu. Aktivni član DHR-a, bio je aktivan na projektu u Šri Lanki i bio je uključen u različite radne grupe u okviru MyRight-a. 

Kadria har långt mörkt hår.

Kadria Alizadeh

komesaru

Aktiv i styrelsen sedan 2023. Bor i Eskilstuna. Distriktsordförande och ledamot i riksstyrelsen för Unga med Synnedsättning.

Pär ima kratku plavu kosu i bradu.

Pär Ljungvall

komesaru

Aktivan u odboru od 2021. Živi u Örebru. Aktivan u RSMH i predsjednik lokalnog udruženja Örebro, i sjedi u saveznom odboru.

Sam ima kratku crnu kosu i naočare, nosi tamnu košulju

Sam Motazedi

komesaru

Aktiv i styrelsen sedan 2022. Styrelseledamot i Synskadades
Riksförbund.

Komisija za imenovanje

Oscar Sjökvist

Rahel Abebaw Atnafu

Tabla MyRight-a slijeva: Sara Bryntse, Gert Iwarsson, Rahel Abebaw Atnafu, Kevin Kjelldahl, Göran Alfredsson, Jamie Bolling i Per Karlström.

Na godišnjem sastanku 23. maja osnovan je novi upravni odbor MyRight-a. Za zamjenika revizora izabrana je Annika Örnstedt. Na statutarnoj sjednici odlučeno je da se izabere Jamie Bolling za potpredsjednika i Gert Iwarsson za blagajnika.

Na godišnjoj skupštini 2020. godine izabrani su:
Göran Alfredsson, predsjedavajući
Jamie Bolling, potpredsjednik
Gert Iwarsson, blagajnik
Per Karlström, član odbora

Izbor tri člana odbora, mandat 2 godine:
Rahel Abebaw Atnafu, omval
Sara Bryntse
Kevin Kjelldahl

Komisija za imenovanje smatra da će iskustvo ovih ljudi u radu u invalidskom pokretu i međunarodnom radu povećati ukupnu nadležnost Odbora. Sa sopstvenim iskustvom različitih invaliditeta i sa različitim godinama, oni pružaju kako iskustvo rada u odboru i primanja podrške, tako i novo razmišljanje i mladu perspektivu odboru.

Rahel Abebaw Atnafu, ponovo izabrana, nominirana od strane DHR-a
Rahel je izabrana u odbor MyRight-a 2013. Rođena je i odrasla u Etiopiji, a preselila se u Švedsku prije 10 godina i sada živi u Stockholmu sa suprugom i kćerkom. U Etiopiji, Rahel je bila uključena u pokret invalida jer je i sama smanjena pokretljivost. Kroz kurseve i različite aktivnosti zastupanja prema donosiocima odluka, radila je na punom učešću i jednakim pravima za osobe sa invaliditetom. Tri godine je bila generalni sekretar krovne organizacije Federacije Etiopskog nacionalnog udruženja osoba sa invaliditetom. Rahel je takođe bila uključena u projekat saradnje između jedne etiopske organizacije i švedske organizacije DHR, koja je dobila podršku preko MyRight-a.

Sa svojim dugogodišnjim iskustvom iz pokreta osoba sa invaliditetom u Etiopiji i partnerskom saradnjom iz perspektive primaoca, Rahel želi da doprinese razvoju poslovanja MyRight-a. Ona se takođe nada da će povećati razumijevanje o tome šta MyRightov rad znači za osobe sa invaliditetom u partnerskim zemljama MyRight-a.

Rahel radi s projektom Instituta za samostalni život Invalidi izbjeglice dobrodošli.

Sara Bryntse, novi izbori, nominirana od strane Mladih osoba oštećenog sluha
Sara Bryntse ima 30 godina i živi u Umeåu. Dugo je bila neprofitna aktivna u organizaciji mladih osoba oštećenog sluha i, između ostalog, prethodno je bila predsjednica Društva mladih osoba oštećenog sluha. Danas radi kao projekt menadžer za nepalski projekat koji mladi oštećeni sluhom vode kroz MyRight. Nominiramo je jer je temeljna, koncizna, savjesna i pouzdana u svom radu i vjerujemo da bi bila dobra dopuna upravnom odboru MyRight-a.

Kevin Kjelldahl, novi izbori, nominirani od strane Mladih slabovidnih
Kevin ima 17 godina i živi u Trollhättanu. Kevin se pridružio američkoj radnoj grupi za međunarodne poslove Focus International prije otprilike godinu dana. Tokom godine pokazao je veliko interesovanje za međunarodna pitanja. On je posvećen našem razvojnom projektu sa američkim ekvivalentom BYAN-a u Nepalu. Između ostalog, prisustvovao je pokretačkom seminaru MyRight-a za izvještaj o invalidnosti, pravima i inkluziji, dio je grupe za planiranje putovanja u Nepal koje ćemo provesti u jesen 2019. godine i učestvovat će na godišnjem sastanku MyRight-a. Kevin je jedan od mlađih članova SAD-a u međunarodnom radu i bit će važna karika za prenošenje znanja i iskustva mlađim članovima SAD-a u budućnosti.

Naći ćete kontakt informacije za ploču ovdje.