Naš rad

Četvoro školske djece sjede uz zid i smiju se

Naš rad se zasniva na perspektivi prava i Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Četvoro djece se igraju u maloj sobi.

Ovdje možete pročitati lične priče ljudi koji su bili pogođeni našim radom.

U učionici tri djevojčice sjede i pišu, jedna ima slušni aparat.

MyRight podržava 51 partnersku organizaciju koja je dio projekata i programa u deset zemalja na četiri kontinenta.

Uključite nekoliko - za globalno funkcionalno kretanje štandova sa crnim tekstom u ružičastom oblačiću za govor

Predanost, znanje i solidarnost su ključne riječi za novi projekat MyRight-a Uključi više - za globalni funkcionalni pokret.