fbpx

Debatt: Barnen som hade kunnat räddas

Debatt 3 december 2022:
Idag på internationella funktionsrättsdagen uppmanar tre biståndsorganisationer Sverige att prioritera hjälp till barn med funktionsnedsättning i krig och konflikter.

två pojkar på ett flyktingläger, den ena sitter i rullstol

Vart tionde barn i världen lever med funktionsnedsättning. De är en av de allra mest marginaliserade och utsatta grupperna. Det blir extra tydligt i väpnande konflikter och krig.

Människor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta i väpnade konflikter, och allra värst är det för barn med funktionsnedsättning. De löper större risk för diskriminering, större risk för våld och övergrepp och större risk att överges.

Enligt FN löper barn med funktionsnedsättning mer än fyra gånger högre risk att dödas i krig och väpnade konflikter. De har svårare att fly och svårare att ta sig till säkerhet. Pojken som är döv hör inte larmet som varnar. Flickan som är blind kan inte ta sig till säkerhet när skjutvapnen smattrar. Och barnet som använder rullstol kan inte ta sig ned till skyddsrummet.

Flickor och unga kvinnor med funktionsnedsättning, särskilt de med intellektuella funktionsnedsättningar eller autism, upp till tio gånger högre risk att utsättas för sexuellt våld och exploatering.

Under ett krig är det svårt för många att få tillgång till rent vatten, mat, vård, mediciner, utbildning och information och ett barn med funktionsnedsättning är nästan alltid totalt beroende av en välvillig omgivning, även de som befinner sig i flyktingläger.  

Barnen som lever med funktionsnedsättning lever ofta under svåra förhållanden även under fred. Det är inte ovanligt att människor med funktionsnedsättning lever hela sina liv på institutioner under ovärdiga förhållanden och fråntagna mänskliga rättigheter. När kriget är ett faktum riskerar de ofta att bortprioriteras eller helt glömmas bort – även av humanitära aktörer vars uppdrag är att hjälpa de mest utsatta.

Trots att barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta exkluderas de ofta helt när insatser planeras och genomförs. De hittas inte, de syns inte, de har få möjligheter att göra sina röster hörda och de lämnas ofta helt åt sitt öde.

Idag finns det svenska humanitära insatser som genomförs utan att ha barn med funktionsnedsättning i åtanke. Konsekvensen blir att barn som hade kunnat skyddas och överleva nu skadas och dör.

Sveriges regering har förklarat att det humanitära biståndet ska öka under kommande period. Den har också uttryckt att rättigheter för personer med funktionsnedsättning särskilt ska uppmärksammas.

Sverige har chansen att ta ledartröjan i frågan om inkluderande humanitärt bistånd och höja den internationella prioriteringen av barn med funktionsnedsättning.

Vi hoppas att bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell säkerställer att alla humanitära insatser som Sveriges stöder ska ha ett funktionsrättsperspektiv och ett barnrättsperspektiv och vara inkluderande.

Vi står beredda att bistå på alla sätt som är möjliga så att den humanitära hjälpen från Sverige bättre inkluderar de mest utsatta- barn med funktionsnedsättning.

Hjälpen måste nå alla. Alla barn har samma rättigheter och alla barn är lika mycket värda.

Jesper Hansén, Generalsekreterare MyRight

Josephine Sundqvist, Generalsekreterare Läkarmissionen

Eva Ekelund, Policychef ACT Svenska Kyrkan

Debattartikeln har publicerats i:
Dala-Demokraten
Nya Wermlands-Tidningen 
Arbetarbladet
Barometern
Kristianstadsbladet
Sydöstran 

Senaste nytt