fbpx

Det här behövs för att alla ska kunna gå i skolan

Flicka sitter ensam på en bänk utanför en skolbyggnad i Rwanda hon har blå kjol och grön tröja

Inkluderande utbildning innebär att skolan kan svara på alla barns olika behov – och att se till att de inte bara är i klassrummet utan är trygga, deltar och lär sig.

När barn och unga med olika bakgrunder och olika förutsättningar tillåts växa sida vid sida är det till fördel för alla. Alla barn har nytta av förbättrad tillgänglighet.

Här är exempel på vad som behövs:

 • Utbildade lärare
  Lärare och skolpersonal behöver kunskap om vad det innebär att leva med funktionsnedsättning och stöd i hur de kan anpassa sitt arbete till olika behov. Det behövs också specialpedagoger och lärare som kan undervisa på teckenspråk.

 • Tillgängliga skolbyggnader
  Den fysiska miljön i skolor behöver göras tillgänglig. Det betyder att alla ska kunna ta sig in i och runt i skolan oavsett eventuell rullstol eller kryckor. Det kan innebära att det behövs ramper och hissar om det finns trappor. Det är viktigt att det finns tillräckligt med ljus i klassrummen- särskilt för barn med synnedsättningar. En elev som är blind ska kunna hitta i skolan och på skolgården. Det innebär också att det saka gå att ta sig till och från skolan oavsett funktionsnedsättning.

 • Tillgängliga och anpassade läromedel
  Utbildningsmaterial behöver anpassas till barn med särskilda behov såsom till exempel barn med synnedsättning (exempelvis stor text eller information på punktskrift) barn med intellektuell funktionsnedsättning (information på lättläst) och barn som är döva (tillgång till teckenspråkstolkar).
 • Stöd till föräldrar
  Det behövs information och stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning så att de förstår hur de kan stötta och hjälpa sina barn på bästa sätt. De behöver också stöd vid oro för övergrepp eller mobbning.
närbild på barn som skriver i skolböcker

Vägen framåt kräver samarbete

Regeringar måste anpassa lagar och policyer till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det behövs också mer data och statistik för bra uppföljning.

Om ländernas regeringar, myndigheter och biståndsaktörer samarbetar med funktionshinderrörelsen i frågor som rör skolsituationen för barn med funktionsnedsättning kan konkreta förbättringar komma till stånd betydligt snabbare. Personer med funktionsnedsättning besitter en expertis och kunskap om sin funktionsnedsättning som inte finns någon annanstans. En samlad funktionsrättsrörelse kan föra dialog med beslutsfattare, uttrycka behov och föra fram förslag och krav. Funktionsrättsrörelsen måste därför stöttas i sin strävan att få igång det enorma arbetet som krävs för att skapa en jämlik skolgång för barn med funktionsnedsättning.

 

Senaste nytt