En miljard skäl att inkludera

Ny rapport med funktionshinderperspektiv på Agenda 2030

MyRight nya rapport ”En miljard skäl att inkludera – om inkludering av personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030” vänder sig till alla som är aktiva inom globala utvecklingsfrågor.

Rapporten innehåller en mängd goda exempel och rekommendationer. Ett kapitel ägnas också helt åt den pågående Covid19-pandemin.

”MyRights rapport är en viktig rapport, både till innehåll, analys och rekommendationer.”  säger Birgitta Weibahr, Lead Policy Specialist Democracy and Human Rights på Sida.

Personer med funktionsnedsättning fortsätter halka efter

I MyRights rapport konstateras att de senaste decenniernas framgångar inte nått personer med funktionsnedsättning. De fortsätter att halka efter i alla socioekonomiska mätningar över välstånd, hälsotillstånd och möjlighet till deltagande i samhällslivet.

De tillhör fortfarande de allra mest marginaliserade och utsätts för omfattande diskriminering inom alla samhällets nivåer. Allra värst är det för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.

Situationen går att förändra

MyRights rapport ger en översikt av situationen globalt för personer med funktionsnedsättning och belyser vilka åtgärder som måste till för att föra arbetet för en inkluderande och mer rättvis värld framåt.

”För att på allvar bemöta de orättvisor och den omfattande diskriminering som möter personer med funktionsnedsättningar krävs det tydliga satsningar. För det går att förändra sakernas tillstånd, och det finns gott om goda exempel att inspireras av”, säger Jesper Hansén, generalsekreterare för MyRight.

Öka takten

Genom Agenda 2030 har världens länder lovat att skapa en hållbar framtid och utrota den extrema fattigdomen för alla. Ledordet ”Leave No One Behind”, ”Ingen ska lämnas utanför”, genomsyrar agendan och dess globala mål. MyRight slår i rapporten fast att om världen ens ska kunna närma sig slutmålen innan år 2030 måste tempot öka.

”Det är hög tid att alla aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete utvärderar sina insatser och säkrar ett funktionshinderperspektiv i sitt fortsatta arbete”, säger Jesper Hansén.

Det står klart att mycket fortfarande återstår att göra för att nå de som länge lämnats utanför. Med ett funktionshinderperspektiv i samhällsutvecklingen skulle människor i akut behov av att förbättra sin situation, också kunna göra det.

Det är allas ansvar att motarbeta fördomar och hitta nya metoder för att tillsammans skapa de hållbara och inkluderande samhällen som världens länder kommit överens om genom Agenda 2030.

Det finns en miljard skäl att inkludera

Lättläst sammanfattning

Läs en lättläst sammanfattning av MyRights rapport “En miljard skäl att inkludera – om inkludering av personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030”.

Seminarium 10 december

Den 10 december klockan 13.00-15.00 sänder MyRight seminariet “10 years to go: Disability Inclusion in the 2030 Agenda” på Youtube.

Guide för inkludering

Läs MyRights guide “8 steg för förändring”. Här finns tips om perspektiv och metoder som ökar inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i det internationella utvecklingssamarbetet.

Sverige och LNOB

Läs rapporten “Sweden and the Leaving No One Behind” som presenterades av Sverige i samband med FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2020.

Human rights data explorer

SDG – Human Rights Data Explorer är en sökbar databas som länkar övervakningsinformation från det internationella mänskliga rättighetssystemet till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Accessibility GO!

World Blind Union har tillsammans med CBM Global Disability Inclusion producerat rapporten “Accessibility GO! A Guide to Action” som ger tips på hur organisationer kan arbeta mer inkluderande.

Stöd MyRight

Bli månadsgivare

Som månadsgivare stödjer du MyRights verksamhet med ett valfritt belopp i månaden.

Swisha en gåva

Swisha din gåva till nummer:
123 900 11 08

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8