fbpx

Bli medlem och aktiv i ett projekt

Det är MyRights medlemsorganisationer som kan söka pengar för att driva ett projekt tillsammans med en partnerorganisation.
Våra medlemmar är rikstäckande funktionsrättsorganisationer, men även organisationernas lokalföreningar kan bedriva projekt.

Does your association want to become a member of MyRight?

Nationwide functional rights organizations that conduct business and have local associations in several places in Sweden can apply for membership or support membership in MyRight.

All organisations applying for project grants at MyRight must be members. All members must stand behind MyRight's goals and run a business that is consistent with MyRight's vision, business concept and values.

For more information about membership contact MyRight via info@myright.se 

MyRight logo

Är du som enskild medlem i en av MyRights medlemsorganisationer intresserad av att
bli aktiv i ett projekt?

Kontakta din förening för mer information kring vilka som är aktiva i MyRights projekt och hur du kommer i kontakt med dem.

picture from a field trip in Tanzania in the 90s, happy children standing with a young woman from myright and smiling into the camera, the picture shows a wheelchair and a child with crutches