fbpx

Nätverk

MyRights nätverk “Inkludera Flera” finns för dig som är intresserad och vill lära dig mer om globala funktionsrättsfrågor. Nätverket är digitalt och vi träffas cirka fyra gånger per år för att lyssna till föreläsare och diskutera utifrån olika frågor.

Inkludera Flera -
för en global funkisrörelse

A girl with a white cane and a boy in a school uniform are walking in a corridor. Text: We need to be more! Network for global function issues!