fbpx

Calendar

Upcoming meetings and trainings

27 januari 2024: MO Programdag – Ekumeniska centret, Alvik i Stockholm. 

Deadlines and information

November 1: Alla deadlines gällande PO budget är flyttade till ett och samma datum. För innevarande år ska reviderad budget skickas in (StoneX kvitto), för kommande år önskade ändringar i budget + AIP. MyRight kommer också att skicka ut instruktioner för revision till alla PO.

November 1: Förändringsberättelse skickas in tillsammans med foton.

1 Dec: PO interim pre-final report (sista interim rapporten för året).

Årshjul som visar deadlines och månader.

Year wheel

Januari: MO Programdag – sista lördagen i månaden.
February 15: PO Narrativ Rapport
February 15: MO Narrative report
February 28: PO Finansiell rapport inklusive revision
March April: Bi-annual meeting: See agenda at myright.se
15th of May: MyRight Reporting to FC
July: The office is closed for the holidays and no payments can be made.
August 15: PO Interim report (utgifter januari t.o.m. juli) samt prognos för årets spendering
September October: Bi-annual meeting: See agenda at myright.se
November 1: PO Reviderad budget innevarande år enligt utbetalat belopp (StoneX kvitto)
PO application for changes to the PO budget for the coming year + Annual implementation plan (AIP) for the coming year
November 1: PO Change report + Pictures
November 1: MyRight sends out instructions for annual audit to the PO
1 December: PO pre-final finansiell report (utgifter jan t.o.m. nov, sista interim rapporten för året), samt ansökan om överföring oanvända medel

Project cycle

Kvartal 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1
Contract writing
3+4
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Outcome harvesting
Final report February 2028
2
The Octagon (only for new projects without Baseline Octagon)
The Octagon
The Octagon - final report
1+3
Bi-annual meeting/semi-annual meeting
Bi-annual meeting/semi-annual meeting
Bi-annual meeting/semi-annual meeting
Bi-annual meeting/semi-annual meeting
Bi-annual meeting/semi-annual meeting
Bi-annual meeting/semi-annual meeting (only 1)
3
Submit revised AIP, budget and risk analysis
Submit revised AIP, budget and risk analysis
Submit revised AIP, budget and risk analysis
Submit revised AIP, budget and risk analysis
Submit revised AIP, budget and risk analysis
3
Mid-term review
Evaluation
Decision on continuation