Inkludera flera! – För en global funkisrörelse

Include several - for a global functional movement stands with black text in a pink speech bubble

Nu är vi äntligen igång med vårt nya projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse. Under de kommande tre åren kommer MyRight att erbjuda workshops, seminarier och temadagar för att öka engagemanget för globala funkisfrågor. Läs mer om projektet här.

Latest news