fbpx

Engagera dig - för en global funkisrörelse!

MyRight vill  öka engagemanget och kunskapen kring globala funktionsrättsfrågor. Vi vill involvera fler individer med erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning i diskussioner kring globala utvecklingsfrågor. 

Här finns information och material som är fritt att använda för dig som är intresserad av att lära dig mer om internationellt utvecklingssamarbete och globala funkisfrågor.

Handbok
i engagemang

Tips för dig
som vill engagera dig

Två tjejer som sitter i varsin rullstol. De håller varandra i händerna.

Sociala medier kit

Tre bolivianska kvinnor samtalar

Håll en workshop

Bli mer tillgänglig för alla

En flicka med down syndrom ler

Informations-
material