fbpx

Bli mer tillgänglig
för alla

Alla ska kunna delta vid möten och arrangemang på lika villkor, och alla ska kunna hitta den information de söker, förstå den och kunna använda den. Här hittar du information om tillgänglighet och tips på hur du och din organisation kan bli bättre på att nå alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

Tillgänglighet är bra
för alla

Vilka ord ska
jag använda?