fbpx

Vilka ord ska jag använda?

Det finns olika preferenser och olika resonemang kring ordval och benämningar. Alla som lever med funktionsnedsättning använder olika ord. Vissa trivs bra med att använda ”funktionsvariation”, andra vill använda ”funktionsnedsättning” eller ”funktionshinder”.

Många som inte lever med funktionsnedsättning kan vara rädda för att använda ”fel” ord och oavsiktligt kränka någon. Ibland är de så rädda så de inte vågar säga någonting alls. De tänker inte på att det är ännu mer kränkande att osynliggöra en person.
Om du är osäker på vilket ord du ska använda när du träffar någon med funktionsnedsättning kan det vara enklast att fråga: ”Vilket ord vill du att jag använder? ”
På MyRight säger och skriver vi ”personer med funktionsnedsättning”. Vi säger till exempel:

”en kvinna med autism”, inte ”en autistisk kvinna”

”en pojke med hörselskada”, inte ”en hörselskadad” pojke.
Funktionsnedsättning är något man har, inte något man är. Undantaget är dövhet. Där säger vi ”döva personer”.

Ibland kan det kännas enklare att beskriva funktionsnedsättningen istället: ”hon har svårt att se färger och behöver starka kontraster”, ”han använder rullstol och behöver hiss/ramp/bredare dörröppningar”, ”de behöver extra tydlig och lättläst information och gärna med bildstöd”.