fbpx

Sociala medier

Flera färdiga bilder och texter ni kan använda för sociala medier.

VI STÄRKER VÄRLDENS STÖRSTA MINORITET

Visste du att 15 procent av världens befolkning lever med funkontisnedsätning och tillhör de mest marginaliserade grupperna i samhället? Sedan 1981 har MyRight arbetat för att säkerställa at personer med funktionsnedsättningar över hela världen får ökad tillgång till sina rättigheter och kan leva självständigt, befriade från fattigdom, i inkluderande samhällen.

Gå med oss i at stå bakom MyRights arbete för at stärka världens största minoritet. Läs mer här: https://myright.se/

#MyRight #DisabilityInclusion #HumanRights

KAMP FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MOTVERKANDET AV TRIPPEL DISKRIMINERING

Att vara kvinna med funktionsnedsättning och leva i fattigdom innebär trippel diskriminering. Utöver diskriminering på grund av funktionsnedsättning och kön utgör fattigdom en tredje faktor som fråntar människor många grundläggande rättigheter.
Funktionsnedsättningar har en tydlig tendens att sänka kvinnors redan låga status.

MyRight arbetar runt om i världen för att bekämpa denna ojämlikhet, läs mer här: https://myright.se/

#MyRight #DisabilityInclusion #HumanRights #GenderEquality

ÖPPNA KLASSRUMMEN FÖR ALLA

Upp emot nio av tio barn med funktionsnedsättning i låginkomstländer går inte i skolan. Utbildning är en avgörande faktor för att bryta sig ur fattigdom, och barn som saknar tillgång till skolgång står inför betydligt sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, vilket ökar risken at fastna i fattigdom.

För att öppna de stängda klassrummen och låta barn med funktionsnedsättning nå sin fulla potential krävs riktade insatser för att säkerställa at skolorna blir tillgängliga för alla.

Läs mer om MyRights arbete för inkluderande utbildning och stöd deras arbete genom att besöka: https://myright.se/

#MyRight #DisabilityInclusion #HumanRights #InclusiveEducation