fbpx

Nätverk

MyRights nätverk “Inkludera Flera” finns för dig som är intresserad och vill lära dig mer om globala funktionsrättsfrågor. Nätverket är digitalt och vi träffas cirka fyra gånger per år för att lyssna till föreläsare och diskutera utifrån olika frågor.

Inkludera Flera -
för en global funkisrörelse

En tjej med vit käpp och en kille i skoluniform går i en korridor. Text: Vi behöver bli fler! Nätverk för globala funkisfrågor!