fbpx

Tipslista, vad kan du göra?

Det finns flera olika sätt som du kan engagera dig på, här är några exempel.

Engagera dig inom MyRight

  • Gå med i Facebook-gruppen “Inkludera Flera – för globala funkisfrågor!”. Där diskuteras och delas inlägg kring globala funktionsrättsfrågor.
  • Följ MyRight på sociala medier. Dela våra inlägg och sprid kunskap till andra.
  • Lär dig mer och berätta för andra. Läs mer på vår webb eller ta del av vårt informationsmaterial. För att förändra världen krävs kunskap och engagemang.
  • Prenumerera på våra nyhetsbrev och dela det med andra. Det finns ett på svenska och ett på engelska.
  • Fråga hur andra jobbar. Om du vill stötta en annan organisation – fråga hur de arbetar för att tillvarata rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mäter de huruvida personer med funktionsnedsättning tar del av deras insatser?
  • Bli medlem och aktiv i ett projekt. Det är MyRights medlemsorganisationer som kan söka pengar för att driva ett projekt tillsammans med en partnerorganisation.
    Våra medlemmar är rikstäckande funktionsrättsorganisationer, men även organisationernas lokalföreningar kan bedriva projekt. Mejla info@myright.se för mer information.

Engagemang inom Norden

Vill du engagera dig i projekt över de nordiska gränserna finns det möjligheter att söka finansiering för projekt genom Nordiska välfärdcentret. Där finns också mycket information om funktionsrätt i Norden.

Mer om Nordiska välfärdscentrets arbete inom funktionshinderområdet hittar du här: https://nordicwelfare.org/funktionshinder

En publik lyssnar på ett seminarium

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av rikstäckande funktionsrättsförbund. Funktionsrätt Sverige har ett kontinuerligt arbete med de nordiska länderna och samverkar om strategiska frågor om exempelvis policy och lagstiftning, i Norden men även på en europeisk nivå.

Ett exempel på Funktionsrätt Sveriges nordiska samarbete är en rapport om tillgängliga medier 2012. Rapporten jämförde medierna mellan de nordiska länderna som sedan bidrog till ökade krav på tillgänglighet i media.

Funktionsrätt Sverige är även en aktiv medlem i European Disability Forum, som driver gemensamma funktionshinderspolitiska frågor på europeisk nivå. Läs mer om Funktionsrätt Sverige här: https://funktionsratt.se/om-funktionsratt-sverige

Europeisk påverkan

Inom EU finns det paraplyorganisationer som samlar alla nationella funktionsrättsparaplyer och andra europeiska funktionsrättsorganisationer för att möjliggöra ett gemensamt påverkansarbete.

European Disability Forum (EDF) och European Patient Forum (EPF) är två separata paraplyorganisationer som riktar in sig på olika målgrupper inom funktionsrättsrörelsen. Att engagera sig inom EDF eller EPF är en nyckel för att få mer koll på hur det funkar inom EU-systemet.

Läs mer om European Disability Forum (EDF) här: 
https://www.edf-feph.org/

Läs mer om European Patient Forum (EPF) här: https://www.eu-patient.eu/