fbpx

Tillgänglighet är bra för alla

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet fungerar för en person med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet kan handla om fysisk utformning och konstruktion. Går det till exempel att nå kaffekopparna och ta fika själv för den som använder rullstol? Det kan också handla om utformning av information. Är filmer och bilder syntolkade för de som inte ser? Teckenspråkstolkas möten? Finns information på lättläst eller med bildstöd?

Här kommer några tips att börja med för att bli mer tillgänglig. Kom ihåg att alltid fråga i god tid, gärna i samband med inbjudan, om det finns några behov av anpassningar och tillgänglighet.

Hörselskada och hörselnedsättning

 • Se till att vara i lokaler där det finns hörselslinga
 • Vid större sammanhang, kräv att alla ska använda mikrofon, utan undantag.
 • Vid digitala möten, tänk på att alla som talar ska ha kameran på. Det underlättar att kunna läsa på läpparna och se mimik.

Synskada och blindhet

 • Visas filmer, bilder eller illustrationer ska de syntolkas. Det vill säga någon ska berätta och beskriva bilderna, så att de som inte kan se dem inte missar någon information.
 • Använd ett typsnitt och en storlek som fungerar. Calibri eller Arial är säkra kort. Använd gärna storlek 12 eller 14 och ha minst 1,5 radavstånd.
 • Erbjud ledsagning för de som önskar. Det vill säga att någon är stöd i vid resor och i nya miljöer så att alla kan hitta.
 • Rörelsenedsättningar, rullstolar och permobiler, kryckor
 • Alla ska kunna använda samma entré. Se till att dörröppningar och toaletter är tillgänglighetsanpassade. Självfallet ska det inte finns trappor eller trappsteg som hindrar framkomst.
 • Ofta kan mötesrum och lokaler vara trångt möblerade. Ta bort några stolar så att alla får plats att röra sig i lokalen.
 • Tänk på att alla ska kunna ta fika själva. Ha inte kaffekopparna på höga hyllor eller mjölken högst upp i kylen. Se till att de är i nåbar höjd för den som använder rullstol.
 • Intellektuella funktionsnedsättningar (IF), tal- och språksvårigheter osv.
 • Skriv korta meningar, och använd ett enkelt språk.
 • Prata långsamt och var inte rädd för pauser. Använd gärna bilder som stöd.
 • Berätta i början vad som ska hända och när ni är klara. Sammanfatta med tre punkter vad ni lärt er/kommit fram till i slutet.
Alla är olika, oavsett funktionsnedsättning. Men alla brukar känna sig mer delaktiga och lära sig mer, om man tänker lite extra på inkludering och tillgänglighet. Tillgänglighet är bra för alla.