fbpx

Etiopien

Demokrati har funnits i Etiopien sedan 1995, men landets politiska landskap har varit kännetecknat av utmaningar och konflikter, och Etiopien är en av de mest ekonomiskt utmanande länderna i världen.

En kvinna står utanför ett hus med ett barn i famnen.

Exempel på MyRights arbete i Etiopien

I Etiopien är ENAPPD, Ethiopian National Association of Persons with Physical Disabilities, en framstående partnerorganisation som samarbetar med MyRights för att främja sociala, ekonomiska och politiska rättigheter för personer med fysiska funktionsnedsättningar över hela landet. Genom nära samarbete med olika ministerier och regionala myndigheter spelar ENAPPD en avgörande roll i att säkerställa att personer med fysiska funktionsnedsättningar kan utöva sina mänskliga rättigheter, njuta av lika möjligheter och fullständigt delta i samhället. Målgruppen för organisationen inkluderar både kvinnor och män med funktionsnedsättningar.

ENAPPD är en nationell organisation som samarbetar med flera ministerier, inklusive hälsoministeriet, transportministeriet och olika regionala och lokala myndigheter. Denna samverkan har varit avgörande för att driva fram lagar och specifika riktlinjer som syftar till att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar i Etiopien. Dessa lagar och riktlinjer inkluderar rätten för personer med funktionsnedsättningar att bli anställda och att äga fastigheter i Etiopien. ENAPPD har därmed fungerat som en betydande kraft för att säkerställa rättvisa och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i landet.

MyRights partnerorganisationer i Etiopien

  • Ethiopian National Association of Persons with Physical Disabilities (ENAPPD)