fbpx

Conviértete en miembro de la organización

Ansök om medlemskap!

Vill er organisation bidra till en värld där personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina rättigheter? Vill ni bli en del av den svenska funktionsrättsrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete? Då ska ni bli organisationsmedlem i MyRight.

Funktionsrättsorganisationer som vill främja MyRights syfte och som bedriver verksamhet i överensstämmelse med våra ändamål kan bli fullvärdiga medlemmar med rösträtt. Andra organisationer som stödjer MyRights verksamhet kan bli stödmedlemmar.

Organisationer som ansöker om projektbidrag hos MyRight måste vara fullvärdiga medlemmar.

För mer information och ansökan, kontakta Mi derecho

När ni är medlem i MyRight

  • blir ni en del av den svenska funktionsrättsrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete.
  • stärker ni MyRights röst i arbetet för att personer med funktionsnedsättning runtom i världen åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.
  •  får ni MyRights nyhetsbrev 6 gånger om året.
  • bjuds ni in till kunskapsdagar, seminarier och utbildningar och uppmuntras delta i olika debatter.
  • betalar ni som stödmedlemmar 1 000 kronor per år.  
  • betalar ni som fullvärdig medlem 10 000 kronor per år, med undantag för ungdomsorganisationer som betalar 5 000 kronor per år. Fullvärdiga medlemmar betalar även en rörlig del som baseras på antal egna medlemmar samt projektomfång.

Organizaciones miembros de MisDerechos

MyRight tiene 21 organizaciones miembro cuya base conjunta de miembros asciende a 200.000 miembros.