fbpx

Nuestro trabajo

MyRight är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. MyRight arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna leva självständigt, fria från fattigdom, i inkluderande samhällen. 

Así funciona MyRight

MyRight trabaja para garantizar que las personas con discapacidad de todo el mundo tengan acceso a sus derechos humanos y puedan vivir de forma independiente, libres de pobreza, en sociedades inclusivas. Todo lo que hacemos se basa en una perspectiva de derechos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En stor glad skolklass sitter på golvet med armarna upp i luften.
Mapa del mundo

aquí trabajamos

MyRight stödjer partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter. 

Berättelser från fältet

Lea historias personales de personas afectadas por nuestro trabajo en todo el mundo.

Una mujer ciega con un bastón blanco se para frente a un vasto paisaje.