fbpx

Få barn med funktionsnedsättning i skolorna

Andelen barn som går i skolan har de senaste åren ökat snabbt i världen. Men enligt FN:s barnfond Unicef finns det fortfarande 258 miljoner barn i åldern upp till 17 år som berövas sin rätt till skolgång. I gruppen finns 121 miljoner barn mellan 6 och 14 år, som borde gå i grundskolan. En stor andel av dessa är barn med funktionsnedsättning.

FN uppger att tillgängliga data visar att i genomsnitt ett av tre barn med funktionsnedsättning i världen inte går i grundskolan. Det kan jämföras med ett av sju barn bland den övriga befolkningen.

statisktikbild, 1 av tre barn som lever med funktionsnedsättning går inte i skolan jämfört med 1 av 7 barn bland den övriga befolkningen
Källa: Disability and Development Report, FN (2018)

Betydligt färre personer med funktionsnedsättning kan läsa och skriva, 54 procent, enligt en undersökning gjord i 36 länder. Det kan jämföras med 77 procent bland dem som inte har någon funktionsnedsättning. FN belyser samtidigt de stora skillnader som råder mellan olika länder. Situationen i Kambodja är ett exempel. Där uppges det vara åtta gånger vanligare att barn med funktionsnedsättning inte går i skolan, jämfört med andra barn.

Det har sedan länge funnits en stor brist på tillförlitlig statistik om personer med funktionsnedsättning i världen. I länder där det är stigmatiserande att ha barn med funktionsnedsättning kan siffrorna över antalet barn som hålls hemma vara betydligt högre än vad som framkommer i den officiella statistiken. I vissa fall blir barn som föds med funktionsnedsättning inte ens registrerade av myndigheterna.

Tidigare FN-studier har visat alarmerande beräkningar från utvecklingsländer  – att upp emot nio av tio barn som har funktionsnedsättning i dessa länder inte går i skolan.

Se vår kortfilmom inkluderande utbildning

Källor:

https://unicef.se/fakta/utbildning

Disability and Development Report, United Nations, 2018

 

Senaste nytt