Fakta

en ung flicka sitter i en rullstol i ett flyktingläger

Personer med funktionsnedsättning runt om i världen tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen.

En rullstol ligger bland ruinerna av förstörda byggnader.

Över hälften av alla personer med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av kriser och konflikter.

Fyra kvinnor ler och visar upp olika hantverk.

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning.

Två pojkar skriver i skolböcker bilden är tagen ovanifrån

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna ta sig ur fattigdom.

En man sitter i rullstol framför ett förfallet hus efter jordbävning på Haiti

Trots att personer med funktionsnedsättning påverkas särskilt hårt av klimatförändringarna saknas i stort sett alltid ett funktionsrättsperspektiv i klimatfrågor.

pojke sitter i rullstol bredvid står han bror de befinner sig i ett flyktingläger

Läs om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.

Skärmbild på broschyrer

Här kan du ta del av digital informationmaterial producerat av MyRight såsom filmer, rapporter och broschyrer.