Informationsmaterial

Här kan du ta del av digital informationmaterial producerat av MyRight såsom filmer, rapporter och broschyrer.

För att beställa hem tryckt material, kontakta oss via info@myright.se

Vi erbjuder föreläsningar och workshops

Vi vill att fler ska arbeta för personer med funktionsnedsättningars rättigheter i världen. Vi kommer gärna och föreläser om globala funktionshinderfrågor och till exempel sambanden mellan fattigdom, funktionsnedsättning och kön. Kontakta oss via info@myright.se

Rapporter

Omslagsbild

En miljard skäl att inkludera

En rapport om inkludering av personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030.

Ladda ner:

Svenska (PDF)

Svenska (Word)

Engelska (PDF)

Omslagsbild.

8 steg för förändring

Guide för inkludering av personer med funktionsnedsättning i bistånd och globalt utvecklingssamarbete.

Ladda ner:

Svenska (PDF)

Svenska (Word)

Omslaget av rapporten Empowered

Empowered

En rapport om funktionshinder, inkludering och rättigheter.

Ladda ner:

Omslaget för rapporten Att Erövra Världen

Att erövra världen

En rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionsnedsättning.

Ladda ner:

 
Omslaget för rapporten To Face Life

To Face Life

En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning.

Ladda ner:

 
Omslaget för rapporten Leaving no one behind

Leaving No One Behind

A Nordic Movement for change.

Peace for all: Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding

Studien “Peace for all – Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding” 2020 och syftet var att samla kunskap och erfarenheter om aktuella policyer, strategier och metoder inom olika delar av det internationella samfundet om inkludering av personer med funktionsnedsättningar i fredsprocesser och initiativ. I studien ingår även fördjupade landsstudier i Sri Lanka och i Bosnien och Hercegovina (BiH). Du kan ladda ner rapporterna här nedan.

Omslagsbild

Peace for all: International report

Omslagsbild.

Peace for all: Bosnia-Herzegovina

Omslagsbild.

Peace for all: Sri Lanka

Broschyrer

Omslagsbild.

En värld för alla
En broschyr om sambandet mellan fattigdom och funktionsnedsättning

Ladda ner – svenska (PDF)

Omslagsbild

Med jämställdhet mot fattigdom
Om villkoren för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning i världen

Ladda ner – svenska (PDF)

Omslagsbild.

Organisera, Inkludera, Agera!
Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ladda ner – svenska (PDF)

MyRights filmer

Våra filmer finns med och utan text på olika språk, syntolkade och teckenspråkstolkade.
Filmerna är fria att använda men berätta gärna att det är MyRight som gjort dem.

Här hittar du alla MyRights filmer på Youtube!